Welkom bij D66 Amersfoort

Nu vooruit in Amersfoort

Bart Huydts • foto: Annemoon van Hemel

Eerst de brand blussen!

We kunnen als stad heel weinig doen nu en ook de ambities die in het coalitieakkoord staan kunnen niet worden waar gemaakt. Dus is er gekozen om eerst de brand te blussen. Hoe het zo heeft kunnen gebeuren en of en wie daar verantwoordelijk voor zijn of zijn geweest is een zeer relevante vraag die D66 graag uitgezocht wil hebben nadat het preventief toezicht is opgeheven.

Agenda

Momenteel geen activiteiten gepland.