Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 september 2009

Draag jij bestuurlijk bij aan het succes van D66 Amersfoort?

D66 Amersfoort zoekt nieuwe bestuursleden. Tijdens de aankomende ALV
(15 april 2009, 20.00 uur) kunnen de leden een nieuw bestuur kiezen. Er
kan een nieuwe voorzitter, secretaris Politiek, secretaris PR en
Communicatie, secretaris Activiteiten en een algemeen bestuurslid
(zonder portefeuille) worden gekozen. De secretarissen zijn in hun
functie ook coördinator van een gelijknamige werkgroep.

De penningmeester (Jaap Vlugt) en bestuurlijk secretaris (Marc Roza) blijven in functie.

Voorzitter Henk Pijper heeft laten weten – wegens drukke
werkzaamheden – niet kandidaat te zijn voor een nieuwe termijn. De
overige functies worden nu a.i. ingevuld.

Wil jij bijdragen aan het succes van D66 Amersfoort? Als voorzitter
bestuurlijk leiding geven aan een afdeling in opkomst? Als secretaris
Politiek aan de slag met het mede vormgeven van de politieke koers van
de D66 in Amersfoort? Of als secretaris Activiteiten die dingen helpen
organiseren die onze leden binden en boeien?

Als je je kandidaat wilt stellen voor een functie kan dat tot
uiterlijk 14 april a.s. (1 dag voorafgaande aan de ALV). Van de
kandidaten wordt de naam gepubliceerd op de website. Kandidaat stellen,
of meer informatie opvragen, kan door contact op te nemen met de secretaris van het bestuur.