Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 29 september 2009

Inhoud centraal bij D66 Amersfoort

Op dinsdag 22 september jongstleden hebben de leden 
van D66 Amersfoort met elkaar het concept 
verkiezingsprogramma 2010-2014 besproken. In vijf 
groepen van zo'n 8 personen werd gediscussieerd over 
thema's als bereikbaarheid, stimuleren van de 
economische ontwikkeling, wijkontwikkeling, 
duurzaamheid en een open democratie in Amersfoort. 

Er werden vele creatieve idee├źn en oplossingen voor problemen door de leden
aangedragen en de discussie was erg levendig. Na afloop presenteerden de 
groepen hun belangrijkste bijdragen. Deze worden nu door de 
Programmacommissie verder verwerkt, waarna op donderdag 26 november 
het eindconcept verkiezingsprogramma in de ledenvergadering zal worden 
behandeld en wellicht geamendeerd wordt vastgesteld. 


Eind oktober kiezen de leden van D66 Amersfoort nog hun lijsttrekker.