Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 29 september 2009

Jouw Amersfoort en D66 Amersfoort bundelen krachten

<!–
@page { margin: 2cm }
P { margin-bottom: 0.21cm }
–>

In 2005 is
Jouw Amersfoort opgericht door het toenmalige Leefbaar Amersfoort, D66
Amersfoort en een groep onafhankelijken. Jouw Amersfoort is opgericht
omdat

  • we geloven in sterke lokale politiek
  • we een platform willen zijn voor betrokken stadgenoten
  • we een cultuuromslag in het denken op het stadhuis willen bereiken
  • we natuurlijk ook nog een mening over de inhoud hebben….  

In de afgelopen jaren is Jouw Amersfoort
succesvol gebleken in haar rol in de Raad. Tegen de getalsverhoudingen
in werden successen behaald op het terrein van ondersteuning
burgerinitiatieven, onderzoek naar participatie en daardoor wijziging
van beleid, nieuw plan voor de Groene Huiskamer, waken voor de
ruimtelijke kwaliteit en wonen, investeringen in groen, sport en
cultuur, mogelijk maken van het Huis van de Watersport en meer invloed
en betrokkenheid van de Raad bij de NV Utrecht. Onze wens om een
platform te zijn voor stadgenoten en te werken aan een cultuuromslag
hebben we mede door onze opstelling, initiatieven, website,
nieuwsbrieven en spreekuren invulling gegeven. De resultaten zijn er,
maar ……… we willen meer! 
 

Wij willen in de lokale politiek een
grotere rol van betekenis spelen. Om dat te bereiken hebben we een
grotere beweging en fractie nodig. Met het besluit van D66 Amersfoort
(april 2009) om bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 weer
zelfstandig mee te doen, viel niet alleen een van de founders weg, maar
zou de campagne ook in concurrentie gevoerd moeten worden. Jouw
Amersfoort en D66 Amersfoort vertonen programmatisch veel
overeenkomsten. De beslissing van de leden van D66 Amersfoort maakte
dat bestuur en fractie van Jouw Amersfoort zich moesten bezinnen op de
politieke toekomst.  

Bestuur en fractie zijn tot de conclusie
gekomen dat het meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010
als Jouw Amersfoort niet gewenst is. Het levert een versnipperd beeld
op voor de kiezers en concurrentie met mede-oprichter van Jouw
Amersfoort, D66. Jouw Amersfoort wil haar kennis en ervaring en haar
lokale wortels dan ook inbrengen bij D66 Amersfoort.  

Concreet betekent het dat Jouw Amersfoort niet deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen. 

En dan de inzet van de actieve Jouw Amersfoorters: 

Mirjam Barendregt

Is sinds 1991 lid van D66, en heeft
zich  de afgelopen vier jaar loyaal  ingezet voor  Jouw Amersfoort.  Nu
in gezamenlijkheid is besloten dat Jouw Amersfoort niet zelfstandig aan
de verkiezingen zal meedoen, geeft zij haar steun aan D66 Amersfoort.
Mirjam heeft aangegeven een punt te willen zetten achter haar
raadsactiviteiten na de verkiezingen in maart 2010. Zij heeft dan drie
periodes, 12 jaar, in de Amersfoortse gemeenteraad gezeten. Mirjam zal
zich daarom niet verkiesbaar stellen voor de gemeenteraad, maar is
bereid D66 als lijstduwer te versterken. 

 

Pim van den Berg

Is sinds maart 2006 lid van de
gemeenteraad voor Jouw Amersfoort. Is onlangs lid geworden van D66 en
heeft zich verkiesbaar gesteld voor de lijst van D66 Amersfoort voor de
komende gemeenteraadsverkiezingen. Pim wil zijn kennis en ervaring als
raadslid blijven inzetten voor de stad.   
 

Patrick Nederkoorn

Is sinds maart 2006 buitengewoon
raadslid voor Jouw Amersfoort. Ook Patrick is onlangs lid geworden van
D66 en heeft zich verkiesbaar gesteld voor de lijst van D66 Amersfoort
voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij wil zich in de nieuwe
periode als volwaardig raadslid inzetten voor de stad. 

 

Nico Meijer

Is sinds 2006 verbonden aan Jouw
Amersfoort. Hij was niet verbonden aan een bestaande politieke
partij. Sinds april 2008 is hij als buitengewoon raadslid actief voor
Jouw Amersfoort.

Nico heeft aangegeven actief te blijven
in de lokale politiek. Hij heeft JA gezegd tegen D66 en zal zich voor
Amersfoort blijven inzetten. Hij heeft aangegeven op een andere dan de
huidige wijze bezig te blijven met de lokale politiek. 

De fractiemedewerkster, Coritha Wijnen,
heeft aangegeven positief te staan tegenover een mogelijke voortzetting
van haar functie t.b.v. de D66 fractie. 

De kiezers van Jouw Amersfoort kunnen er
op rekenen dat de fractie van Jouw Amersfoort tot aan de verkiezingen
in maart 2010 zich blijft inzetten om haar politieke standpunten en
initiatieven naar voren te brengen. En ook daarna zullen de mensen van
Jouw Amersfoort zich blijven inzetten voor de stad en in de lokale
politiek! 
 

Reactie van het bestuur D66 Amersfoort

Het bestuur van D66 Amersfoort is blij
met dit besluit van Jouw Amersfoort. D66 Amersfoort heeft nooit onder
stoelen of banken gestoken veel waardering te hebben voor het werk van
de fractie van Jouw Amersfoort en de bereikte resultaten. Ook de
programmapunten en de manier van politiek bedrijven sluiten aan en dat
is natuurlijk niet verwonderlijk. Jouw Amersfoort is immers mede door
D66 opgericht en D66 heeft ook vier jaar geleden de lijsttrekker van
Jouw Amersfoort geleverd. Wij vinden het jammer dat Mirjam Barendregt
zich niet meer verkiesbaar wil stellen voor een nieuwe raadsperiode en
waarderen haar inzet en prestaties van de afgelopen 12 jaar in de
D66-fracties en de JA-fractie enorm. Wij respecteren haar besluit en
zijn blij dat ze heeft aangegeven zich wel te zullen inzetten voor de
campagne en het inwerktraject van nieuwe raadsleden.  

De voorbereidingen van D66 Amersfoort 
op de verkiezingen lagen al op stoom, maar krijgen door dit besluit van
Jouw Amersfoort nog meer kracht en energie. 

Op 22 september is de Algemene
Ledenvergadering van D66 Amersfoort. In deze vergadering wordt het
concept programma aan de leden voorgelegd. De komende maanden zullen de
kandidaten voor de lijst van D66 Amersfoort gaan meedraaien met de
fractie van Jouw Amersfoort. Zij kunnen zo profiteren van de aanwezige
kennis bij Jouw Amersfoort en na de verkiezingen een vliegende start
maken. 

Namens Jouw Amersfoort,                  Namens D66 Amersfoort 
 

Mirjam Barendregt, fractievoorzitter     Jacob Lamminga, voorzitter

John Weijers, voorzitter