Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 januari 2010

Amendement woonschepen niet ten koste jongerenhuisvesting

De JA/D66 fractie is verheugd dat het lang lopende probleem m.b.t. de woonschepen Isselt nu afgesloten kan worden en dat deze breed gedragen oplossing niet ten koste gaat van het budget voor studenten- en jongerenhuisvesting, dankzij het onderstaande JA/D66 amendement. Dit amendement is ingediend samen met de VVD en met algemene stemmen aangenomen.

Overwegende dat:

 • Er na een lang traject – en nog net in deze raadsperiode – een gedragen compromisvoorstel Moens woonschepen Isselt ligt
 • Het meer dan wenselijk is dat dit lange traject nu wordt afgesloten door een raadsbesluit
 • Het amendement 6.1 Woonschepen (Schip met geld) in de begrotingsvergadering van 10 november 2010 door de fractie van JA is ingetrokken na de toezegging van de wethouder dat deze te prematuur was
 • In de behandeling van het raadsvoorstel op 12 januari jl. duidelijk is geworden dat de gereserveerde financiële middelen wel onvoldoende toereikend zijn en dat er bovendien nog een aanzienlijke post onzeker is
 • De dekking door het college nu volledig is gezocht binnen het Programma Wonen
 • De deels gekozen dekking ten koste zal gaan van studentenhuisvesting en dus van jongeren(huisvestiging) als geheel.

Is van mening dat:

 • De dekking van € 200.000 uit de middelen RSV-1, onderdeel Wonen – Studentenhuisvesting onacceptabel is
 • Het aantal studenten in Amersfoort de komende jaren zal toenemen en dus ook de vraag naar studentenhuisvesting
 • Eventueel gebrek aan Studentenhuisvesting direct een grotere druk legt op de ook al niet overvloedig aanwezige jongerenhuisvesting (starterswoningen)

En besluit aan de beslispunten toe te voegen:

Het College op te dragen:

 1. De dekking van €200.000,– niet te halen uit het programma Wonen-studentenhuisvesting
 2. De dekking te halen uit d eoverige BWS middelen die daartoe toereikend zijn

Klik hier voor de presentatie van Mrjam Barendregt over dit onderwerp