Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 januari 2010

Amendement Het schip met geld

<!–
@page { margin: 2cm }
P { margin-bottom: 0.21cm }
A:link { so-language: zxx }
–>

Dit
amendement is ingetrokken op 10 november 2009 na de woorden van de
wethouder waarin hij verklaarde dat er geld in de begroting
gereserveerd is voor deze problematiek. Bovendien zal de gemeente ook
bijdragen krijgen van het Waterschap en de Provincie. Die bijdragen
zijn wel aan voorwaarden verbonden. Nu 1 miljoen reserveren is
derhalve niet nodig en een verkeerd signaal. De wethouder komt
binnenkort met een afrondend voorstel naar de raad. Zie ook Pim van
den Berg zijn blog over dit onderwerp.

Overwegende
dat

 • Het
  college voorstelt 10 miljoen te bezuinigen per 2010

 • Het
  college als vooruitzicht heeft geschetst dat de komende jaren op nog
  meer bezuinigingen moet worden gerekend

 • De
  problematiek van de (verplaatsing) van de woonschepen en arken een
  langslepende kwestie is geworden

 • Het
  college een bemiddelaar heeft aangesteld teneinde te komen tot een
  bevredigende oplossing voor bewoners/eigenaren en de gemeente

 • De
  bemiddelaar zijn rapport van bevindingen en oplossingsmogelijkheden
  heeft aangegeven

 • De
  wethouder door de raad is aangegeven deze problematiek nog deze
  collegeperiode op te lossen

 • Er
  een substantieel bedrag gemoeid is met het oplossen van deze
  problematiek

Is
van mening dat:

 • Het
  college gehouden is de belofte – nog deze collegeperiode invulling
  te geven aan een duurzame oplossing van deze problematiek voor de
  woonschepen – waar te maken

 • Het
  college de bewoners/eigenaren veel te lang in onzekerheid laat over
  hun toekomst(mogelijkheden)

Besluit:

 • In
  de begroting 2010 op te nemen een bedrag van € 1.000.000,- t.b.v.
  het oplossen van bovengestelde problematiek

 • De
  dekking hiervoor te voorzien uit het eenmalig aanwenden van de
  rentebijschrijving op de algemene dekkingsreserve