Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 februari 2010

D66-Kamerlid Fatma op 15 februari naar Vathorst

<!–
@page { margin: 2cm }
P { margin-bottom: 0.21cm }
–>

D66
Tweede Kamerlid Fatma Koser Kaya komt op maandag 15 februari naar
Vathorst. In ‘De Kamers’ zal Fatma een korte inleiding geven
waarna D66-lijsttrekker Pim van den Berg haar zal ondervragen over
standpunten van D66 over onder meer jeugd en gezin, volksgezondheid
en emancipatie. Het politiek café wordt afgesloten met een
publieksdiscussie. De bijeenkomst begint om 19.00 uur.

Koser
Kaya (41), is een in Turkije geboren juriste die op haar zesde naar
Nederland kwam. Ze werkte onder meer bij de FNV en is deskundige op
het gebied van arbeidsrecht. Sinds 2004 zit zij in de Tweede Kamer,
waar ze zich onder meer inzet voor de bevordering van een zo groot
mogelijke arbeidsparticipatie. Zo pleit zij voor betere mogelijkheden
voor om- en bijscholing.
Fatma houdt zich in de Tweede Kamer
verder bezig met financiën, sociale zaken, jeugd & gezin,
volksgezondheid en emancipatie. ,,Op al deze verschillende gebieden
probeer ik tot stand te brengen waar D66 voor staat: een
sociaal-liberaal geluid, vrijheid voor het individu en gelijke kansen
voor iedereen’’, aldus Fatma Koser Kaya.

D66 Amersfoort
is uiteraard verheugd over de komst van het Tweede Kamerlid en nodigt
van harte belangstellenden uit naar het politiek café in ‘De
Kamers’ te komen. De locatie ligt in Vathorst aan de Wezeperberg 1.
(Zie ook www.dekamers.nl)