Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 21 juli 2015

Zomerreces! door Bart Huydts

Beste democraten,

Ik heb vandaag (17 juli) mijn eerste vakantiedag. Joepie….De hogeschool waar ik werk is dicht, de politiek slaapt en de raadsleden zijn met vakantie. Ik geniet alvast van die eerste dag thuis, die zee van tijd, geen verplichting. En op mijn terras, uitzicht Soesterwartier, schrijf ik dit blog. Een moment van overdenking.

Mijn eerste volle jaar politiek is achter de rug. En ik heb er met volle teugen van genoten. Er is geen andere plek waar je in korte tijd zo veel kunt leren. En met een grote fractie kunnen we echt het verschil maken.

Wat Pim van den Berg opmerkte bij zijn afscheid is uit mijn hart gegrepen; De raad duikt soms wel heel diep in de materie. Men zit dan al bijna op de stoel van de uitvoering: nog een onderzoek, nog een extra spreadsheet, nog meer monitoring. Ik denk dat iets meer vertrouwen in de uitvoering heel veel tijd en voorkomen van zinloze partij retoriek, gaat opleveren voor het echte werk: de stad besturen en meenemen in de nieuwe tijd.

Dat betekent dat we meer in de cirkel van invloed moeten gaan zitten en niet in die van de betrokkenheid. Inzetten op de cirkel van invloed is: focussen, kijken waar je wel en vooral waar je niet op inzet, niet te dicht op de bal spelen maar het spel overzien en grote lijnen volgen. Die grote lijnen zijn, bij wijze van spreken, al de accenten voor de verkiezingscampagne 2018. Eén van die grote lijnen zou het thema ‘Amersfoort zonnestad’ kunnen zijn, een ambitie uit ons verkiezingsprogramma. Rond een dergelijk thema zoeken we de inhoud, samenwerkingspartners, de marketing enz.

Na het zomerreces gaat de fractie drie dagen (verdeeld over het jaar) de hei op. Daar willen we onze focuspunten vaststellen. En daarbij de leden aanhaken zodat we consistent en consequent kunnen gaan koersen op 2018.

Intussen hebben we ook heel wat bereikt

Inhoud:

  • meer dan 40 moties (alleen of met anderen, 34 aangenomen op de hoofdthema’s: onderwijs, jongeren, preventie, vernieuwing, groen, duurzaam, wonen, toekomstbestendige financiën)
  • hertstelbegroting, weg van het preventief toezicht
  • goed bestuur voor de stad
  • grote infrastructurele projecten, soms experimenteel van aard (de nieuwe stad)

Proces:

  • in alle belangrijke gremia zit een D66 raadslid
  • veel D66 voorzitterschappen in de rondes
  • deskundige fractie
  • stevige coalitie
  • veel cross overs met oppositie

In het ‘D66 eco-systeem’ wil ik graag ieders natuurlijk sterke rol benutten. Daarvoor is er nog veel werk te verrichten. Na de zomer stropen we hiervoor de mouwen op.

Voor nu bedank ik in ieder geval alle leden, het bestuur, de wethouders, de fractie en de fractieondersteuner.

Ik wens jullie allemaal een heel mooie zomer.

Bart Huydts,
Fractievoorzitter