Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 december 2015

De samenleving verandert en de overheid verandert mee!

Bestuurlijke vernieuwing, veranderende overheid, overheidsparticipatie en gemengde groepen; termen die worden gebruikt om aan te geven dat we ons in een veranderende samenleving bevinden en dat burgers en overheid op zoek zijn naar een andere manier van samenwerken.

Twee jaar geleden werd in Amersfoort het burgerinitiatief “Het Nieuwe Samenwerken” opgeheven omdat haar taak, het in kaart brengen van vormen van samenwerken tussen inwoners en overheid en aanbevelingen daarvoor aan de stad, was volbracht. Daarop voortbordurend is de gemeente twee jaar geleden gestart met de Training Werken met Netwerken waarin zowel inwoners als raadsleden en ambtenaren zijn vertegenwoordigd.

Deze zogenaamde ‘Gemengde Groepen’ blijken een succesvolle formule te zijn, die op allerlei gebieden wordt ingezet. Amersfoort loopt daarin voorop en het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bij monde van Friso Comou (Min. van BZK/DRIFT) daar een blog over geschreven.

Dat blog is hier te lezen.

Soms lijkt het alsof er niets gebeurt, maar veranderingsprocessen gaan nou eenmaal langzaam en van onderaf en moeten met de nodige zorgvuldigheid worden aangevlogen. Dat vraagt veel inzet en geduld en heel af en toe komt er dan een klein succesje naar buiten. Dat is heel mooi en uiteindelijk wil D66 natuurlijk dat het er steeds meer worden.

Wij zijn in Amersfoort voorlopers in die verander-processen!