Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 8 januari 2017

“Dromocraat”

Nieuwjaarsbijeenkomst

Democraten!

Zo luidt steevast de aanhef waarmee wij, democraten, elkaar sinds jaar en dag begroeten. Sinds een maand of drie mag ik mij aangesproken voelen wanneer het ‘democraat’ klinkt en dat heeft mij aan het denken gezet. De ‘D’ uit D66 staat natuurlijk voor ‘Democraten’, maar wat is een ‘democraat’ eigenlijk? En was ik altijd al ‘democraat’ of pas na het betalen van mijn lidmaatschap? De afgelopen vijftien jaar ben ik veelvuldig een ‘D’ geweest. Bijvoorbeeld een denker, een doener, een dienaar, een doorzetter en soms een beetje dronken.

Ik twitter niet en ben een dinosaurus. Ik vergeet wel eens wat en ben een domoor. Ik zag op het nieuws ruim vijftien jaar lang hoe oorlog, aanslagen en geweld de wereld steeds meer in hun grip krijgen. Ik zag in 2015 en 2016 met stijgende bezorgdheid grote getale vluchtelingen naar Nederland komen en, met misschien wel als dieptepunt, de verkiezing van ‘de Donald’ als president van de Verenigde Staten. Maar werd ik doomdenker? Stond ik bij een AZC de diaspora te keren? Werd ik de ‘D’ van demagoog? Nee, ik werd democraat en zocht naar optimistische invullingen van de ‘D’. Een met optimisme ingevuld nieuwjaar.

Een optimistisch nieuwjaar werd mij en alle leden aan het begin van 2017 toegewenst. Positiviteit vormt daarmee de kernboodschap. En juist positief blijven ten opzichte van mensen die zich wel herkennen in het geluid van PVV, Geenpeil, 50-Plus en andere tot op het bot toe gefrustreerde one issue partijen, blijkt een grote uitdaging. Tijdens de nieuwjaarsborrel in Amersfoort kwam het geval naar voren van een oudere vrouw die het zat is om uitgemaakt te worden voor populist. Gelijk heeft zij, want niet zij is de populist maar alleen de politici waar zij naar luistert zijn louter populisten.

Deze vrouw is slechts een populier die meebeweegt met de door populisten ontketende storm. De kunst is niet om harder terug te gaan blazen in een poging de populier naar de andere kant door te laten buigen. Beter is het om de populier tijd, zorg en aandacht te geven zodat de wortels zich weer in de grond kunnen verankeren. Dat vereist met zorg tuinieren, meer nog met hart en ziel dan alleen gewapend met wetenschappelijke onderzoeken en feitenkennis als gereedschap.

Juist D66 beschikt bij uitstek over een scala aan ‘D’ in het DNA. Ik noem ‘durf’ wanneer het aankomt op het nemen van lastige beslissingen. Ik noem ‘Dijkstra’ als het gaat om maatschappelijk gevoelige onderwerpen. Ik noem ‘diversiteit’ waarmee we iedereen aan kunnen spreken. Ik noem ‘duurzaam’ waarmee we Nederland schoner maken. En ik noem ‘dromen’, want zonder deze, misschien wel belangrijkste ‘D’, is het onmogelijk optimistisch democraat te wezen.

Eric van Berkel
Amersfoort, 8 januari 2017