Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 maart 2017

Lokaal debat in buurtcentrum ‘De groene stee’ – 3 maart

SMOR

Met het losbarsten van de verkiezingsstrijd worden er niet alleen op de nationale televisiezenders debatten georganiseerd. In Amersfoort gaat men ook het debat met elkaar aan en wel afgelopen vrijdag (3 maart) in buurtcentrum ‘De groene stee’. Op uitnodiging van de Stichting Marokkaanse Ouder Raad (SMOR) gingen de gemeenteraadsleden Youssef El Massoudi (PvdA), Astrid Janssen (GroenLinks), Albert Meyer (SP) en onze eigen Noëlle Sanders met elkaar in debat. De VVD was uitgenodigd maar kon helaas niet aanwezig zijn.

In het zaaltje aan de Wiekslag stonden voor deze vier partijen vier onderwerpen op het programma: onderwijs, zorg, veiligheid en populisme. Echter, al gauw bleek dat met name zorgen over onderwijs, veiligheid en populisme erg leven onder de ongeveer dertig belangstellenden. De eerste stelling luidde: Moet het onderwijs (ook het hoger onderwijs) gratis toegankelijk zijn voor iedereen? Deze stelling zorgde al meteen voor een splitsing tussen de SP en de andere partijen. De SP is van mening dat de studiebeurs weer moet worden ingevoerd en dat het huidige systeem voor hoger onderwijs alleen nog maar toegankelijk is voor kinderen van rijke ouders. De andere raadsleden verweerden zich door te stellen dat niets in het leven gratis is en dat beter onderwijs het product is van kleinere schoolklassen, betere doorstroom en persoonlijke aandacht van de docent. GroenLinks en de PvdA voegden daar aan toe dat de studiebeurs een bonus voor kinderen van rijke ouders was geworden.

De tweede stelling ging ook over onderwijs en behandelde de vraag hoe voorkomen kan worden dat leerlingen zonder startkwalificatie hun opleiding afbreken en de school verlaten. Hier legde de PvdA het accent op de rol van ouders en de verantwoordelijkheid van de school. GroenLinks haakte  aan door te stellen dat het passend onderwijs nog niet volledig gelukt is en dat docenten beter betaald moeten krijgen. De SP stak fel van leer over het verdwenen speciaal onderwijs voor moeilijk lerende kinderen, waarop GroenLinks zich afvroeg of de SP wil dat moeilijk lerende kinderen afgezonderd moeten worden van hun leeftijdsgenootjes. Nu begon de zaal zich ook te roeren en kwam de opmerking voor het voetlicht dat ouders van MBO’ers niet geïnformeerd worden door de school, terwijl de school vindt dat men met (jong)volwassen van doen heeft die zelf verantwoordelijk zijn voor hun doen en laten. Kortom: ouders hebben informatie en voorlichting nodig over wat hun kind doet en wat tegen uitval gedaan kan worden. Noëlle legde uit dat cultuurverschillen soms enorme gevolgen kunnen hebben, bijvoorbeeld als kinderen hebben geleerd dat het ongepast is een volwassen persoon aan te kijken of een vraag te stellen. Hier ligt een taak voor docenten om dergelijke cultuurverschillen te overbruggen.

De onderwerpen veiligheid en populisme rolden in elkaar over, waarbij er wederom een splitsing ontstond tussen de SP en de overige raadsleden. De PvdA noemde met betrekking tot het veiligheidsgevoel met name ‘incidentenpolitiek’ waar men tegen op zou moeten treden. Bijvoorbeeld het optrommelen van de Koninklijke Marechaussee die in de wijk ‘de Koppel’ met gepantserde wagens tegen een groep van vijftig jongeren optreedt. Veiligheid en het gevoel van veiligheid zijn een zaak “van mens tot mens”. Noëlle noemde camera’s en stelde dat sommige mensen zich er veiliger door gaan voelen terwijl anderen zich er juist onveiliger door voelen. Veiligheidsbeleid kan dus nooit éénduidig zijn. Daarnaast noemde zij veiligheid op het internet en bescherming van privacy als belangrijke aandachtspunten voor de toekomst. GroenLinks keek nog even naar het grote plaatje en haalde de klimaatveranderingen aan die in met name Afrika en het Midden-Oosten desastreuze gevolgen hebben. Gevolgen die wij hier in de vorm van vluchtelingenstromen merken. De SP stelde dat “iedereen de dreiging voelt” en wil met name inzetten op meer politie en binnenlandse veiligheidsdiensten.

Maar welke bijdrage kunnen moslims leveren aan het veiligheidsvraagstuk? Een van de bezoekers vertelde dat hij in Amersfoort geboren en getogen is, maar dat hem na elke aanslag gevraagd wordt afstand te nemen van islamitisch extremisten. Hij is er moe van telkens de oproep te krijgen afstand te nemen van zaken die hij sowieso verwerpelijk vindt. Hij is nota bene een echte keientrekker! Hierop werd in de zaal instemmend geknikt. Noëlle antwoordde het gevoel van discriminatie uit haar jeugd te herkennen. Veel Indische mensen herkennen dat gevoel van er niet bij horen. Noëlle: “Zoek de verbinding en de dialoog met elkaar en blijf voor elkaar open staan. Blijf respectvol, elkaar waarderen en optimistisch.” GroenLinks noemde met name zich te storen aan partijen die stellen ‘dat het land van de kiezer is afgepakt’. “Het land is net zoveel van jou als van mij” aldus Astrid Janssen. Hieraan voegde zij nog toe anoniem solliciteren in te willen voeren en een voorbeeldrol voor de leerkracht weggelegd te zien. Massoudi (PvdA) riep op elkaar vast te houden, tegenwicht te bieden aan de PVV maar ook aan DENK en trots te zijn op de eigen verrichtingen.

De debatleider vatte het mooi samen: “Toen ik in 1985 als student naar Nederland kwam, voelde ik mij meteen thuis en ik werd verliefd op dit mooie land. Laten we niet denken in ‘wij’ en ‘jullie’ maar handelen naar menselijke normen en waarden.”

-Eric van Berkel