Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 april 2017

D66 en CDA: Meer bouwen voor middeldure huur.

D66 en CDA in Amersfoort hebben het college vragen gesteld over de bouw van woningen met een zogenaamde middeldure huur. Middeldure huur is gekoppeld aan huishoudens met een inkomen tussen de €34.000 en €43.000 per jaar, waarbij de huur ligt tussen €710 en €1000 per maand.

Net als bij sociale woningbouw (huur onder de €710) is er een groot tekort aan woningen voor deze doelgroep. Mensen kunnen wel iets meer betalen, maar het aanbod in dit middensegment is te laag.

D66 Gemeenteraadslid Noëlle Sanders: “De woningmarkt zit aan de onderkant behoorlijk op slot. Niet genoeg huurwoningen in het middeldure segment betekent dat mensen met een te hoog inkomen blijven zitten in woningen waar ze in feite zijn “uitgegroeid”. Doorstroming vindt niet plaats, waardoor instroming van jongeren en mensen met een modaal inkomen ook niet plaats kan vinden.”

CDA en D66 willen graag dat het college met een plan van aanpak komt om de scheefgroei in huren tegen te gaan en vraagt het college om sturend te zijn in het realiseren van meer huurwoningen in het middeldure segment. In 2016 is al eens een themabijeenkomst geweest over middeldure huur, waar concrete afspraken zijn gemaakt. Sanders en Aghina zijn benieuwd wat er van die afspraken terecht is gekomen.

Bas Aghina (CDA): “In Nederland worden regelmatig samenwerkingstafels georganiseerd omtrent de wijzigingen van het Besluit Ruimtelijke Ordening. We hebben geen idee of het college daarvan op de hoogte is; dat is namelijk wel de plek waar je met elkaar in gesprek komt over woningbouw in de regio”.

De vragen zijn inmiddels ingediend