Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 22 mei 2017

Kandidaten lijsttrekker D66 Amersfoort presenteren zich

D66 speldje

Het bestuur D66 Amersfoort is erg blij dat drie mensen zich hebben gekandideerd voor het lijsttrekkerschap. Hun namen zijn in alfabetische volgorde van hun achternaam:

 • Tyas Bijlholt
 • Dirk-Joost van Hamersveld
 • Noëlle Sanders

Hun kandidaatstelling is goedgekeurd door de verkiezingscommissie. Dat houdt in dat de kandidaten aan alle formaliteiten hebben voldaan.

Het belooft een spannende strijd te worden. De keuze is aan u als lid van D66 afdeling Amersfoort. Om uw eigen mening op te maken organiseren wij op 7 juni a.s. om 20.00 uur een speciale D-Café. Het thema is: Voor je Kiezen D66 Amersfoort. De kandidaat-lijsttrekkers stellen zich dan aan u voor en er kunnen vragen aan hen worden gesteld.

De week erna is onze algemene afdelingsvergadering op 15 juni a.s. Tijdens deze bijeenkomst zullen na de pauze de kandidaten zich wederom presenteren en vragen beantwoorden. Daarna is het aan u om te kiezen tijdens deze bijeenkomst. Dus dezelfde avond is de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezing bekend.

Als bestuur van D66 Amersfoort zien wij uit naar dit Feestje van de Democratie en zien wij u graag tijdens deze bijeenkomsten die in het teken staan van:

Wie wordt onze lijsttrekker tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018?

Namens het bestuur D66 Amersfoort wensen wij u veel wijsheid en plezier bij  het kiezen. De kandidaat lijsttrekkers wensen wij heel veel succes.

Bijgaand introduceren de kandidaat-lijsttrekkers zichzelf. De campagne voor het lijsttrekkerschap D66 Amersfoort is begonnen.

Tyas Bijlholt

Tyas Bijlholt

Tyas Bijlholt

Beste leden,

Via deze brief stel ik mij beschikbaar als kandidaat lijsttrekker voor D66 Amersfoort. Ik ben pas 23 jaar, dat is jong, maar ik heb de afgelopen jaren als raadslid aangetoond het politieke spel te begrijpen en op inhoud de debatten te kunnen voeren. Ik hoop u ervan te overtuigen dat ik de nieuwe lijsttrekker ben waarnaar u zoekt. Als ik word verkozen als lijsttrekker dan wil ik mij inzetten voor de volgende punten:

 1. Een fractie die er is voor alle Amersfoorters, maar ook de D66 leden nadrukkelijk betrekt.
 2. Een fractie die lef en durf heeft om voorstellen van het college kritisch te controleren.
 3. Meer afstappen van de waan van de dag om zo zelf de agenda meer te kunnen bepalen op het stadhuis en onderwerpen agenderen waar de komende jaren echt keuzes in moeten worden gemaakt.
 4. En ons niet onder druk laten zetten door een college of andere partijen maar bij ons zelf te blijven en weloverwogen D66 keuzes te maken.

Als gemeenteraadslid heb ik de afgelopen jaren aangetoond:

 • Dat ik het D66 gedachtegoed naar buiten kan brengen. Op verschillende dossiers heb ik altijd ingezet op een resultaat waar wij als D66 onszelf in kunnen herkennen. Dat heeft geleid tot een vernieuwd coffeeshopbeleid voor het eerst sinds 10 jaar.
 • De weg naar de media te kennen om zodoende het D66 geluid breder te verkondigen. Daardoor heeft de media mijn verhaal over het coffeeshopbeleid opgepakt maar ook mijn reis naar Libanon waar ik vluchtelingenkampen heb bezocht heeft aandacht gekregen.
 • Goed te kunnen samenwerken met andere politieke partijen wat zich heeft vertaald in het door de Gemeenteraad aannemen van verschillende moties en amendementen. Maar ook op de juiste momenten kritisch reageren op het college.

Ik ben klaar voor meer verantwoordelijkheden en meer uitdagingen. Met mijn kennis en ervaring ben ik ervan overtuigd dat ik een goede lijsttrekker zal zijn voor D66 Amersfoort.

Met vriendelijke groet,
Tyas Bijlholt

Dirk-Joost van Hamersveld

Dirk-Joost van Hamersveld

Dirk-Joost van Hamersveld

Amersfoort is een mooie gemeente waarin D66 de afgelopen 7 jaren weer een prominente rol heeft gespeeld en nu speelt. Als grootste partij weten wij, hoewel niet altijd even zichtbaar, onze ideeën en wensen om te zetten in daden. Ik zie het als een bijzondere uitdaging om D66 Amersfoort tijdens de verkiezingen en de volgende vier raadsjaren te leiden. Daarom stel ik, Dirk-Joost van Hamersveld, mij beschikbaar als lijsttrekker voor onze geweldige partij.

In de afgelopen 7 jaren heb ik mij met volle overtuiging en plezier ingezet als Raadslid binnen de D66 fractie en daarbuiten. Samen met mijn collega fractieleden hebben wij onze gemeente door een zeer moeilijke periode geloodst. Jaren waarin we vele bezuinigingen moesten doorvoeren en moeilijke keuzes moesten maken. Mede ingezet door de landelijke economisch trend is er weer ruimte om bestaande en nieuwe initiatieven kansen te geven. Het is dan ook weer zaak de ideeën van D66, volgens onze 5 richtingswijzers, een plek te geven in deze ontwikkelingen. Het door de leden vast te stellen verkiezingsprogramma wil ik daarbij tot maximale realisatie te brengen.

Daarvoor wil ik met een enorm enthousiasme de verkiezingsstrijd aangaan. Samen met een groot en mooi team de straat op om de kiezers in Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen te overtuigen dat D66 de beste keuze is.

Met mijn ruime ervaring, breed netwerk en intense gedrevenheid wil ik als lijsttrekker D66 opnieuw de grootste partij in Amersfoort maken. Ik reken graag op uw steun!

Dirk-Joost van Hamersveld

Noëlle Sanders

Noëlle Sanders

Noëlle Sanders

D66 heeft een duidelijk gezicht nodig en daarvoor moet je keuzes durven maken. Dat wil ik graag doen met oog voor de belangen van een ander. Individuele vrijheid en vertrouwen op de eigen kracht van mensen, zijn voor mij waarden van D66!

Met meer dan 11 jaar raadslidmaatschap, kun je stellen dat ik politiek betrokken ben. Ik kan mijzelf omschrijven als ijzersterk op de inhoud die ik gepassioneerd inzet op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling en wonen. Als vrouw onderschrijf ik de wens van D66 om meer vrouwen in de politiek te krijgen en kracht te halen uit diversiteit. Het lukt mij om grote groepen mensen te enthousiasmeren en te overtuigen. Ik ben gedreven en leergierig, communicatief, stressbestendig, toegankelijk,  een (resultaatgerichte) netwerker (twee keer met voorkeurstemmen gekozen) en weet D66 voortdurend zichtbaar te maken in de (sociale)media.

Wat heb ik de afgelopen tijd vooral op de kaart gezet?

 • meer woningen (koop, sociale huur en middeldure huur)
 • duurzaam bouwen
 • alternatief wonen zoals Tiny Houses maar ook door transformatie van kantoorpanden
 • stadslandbouw en meer groen in de stad
 • meer mogelijkheden voor zzp’ers

Naast de gewone politieke activiteiten organiseer ik veel, zoals congressen, vrouwenbijeenkomsten (“D-Rosé”) en D-Café’s, met hoge opkomst. Binnen D66 landelijk ben ik actief in de thema-werkgroep ruimte en mobiliteit, actief in de supportgroep om andere fracties te helpen maar ook als trainer, lid van de G32 ambassadeur van het sociaal liberale gedachtegoed van de Van Mierlostichting en trainer diversiteit.

Door mijn kandidatuur voor de  Tweede Kamer in dit voorjaar heb ik ervaring opgedaan met debatten voeren. Deze ervaringen kan ik goed inzetten voor het lijsttrekkerschap.

Tot slot, ik heb een groot, samengesteld gezin waarin ik vaak de koers moet bepalen van een stel kritische jongvolwassenen. Ik vergelijk het lijsttrekkerschap met deze koersbepaling waarin je ook moet kunnen motiveren en inspireren.

Noëlle Sanders