Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 september 2017

D66 wil ruim baan voor windmolens en zonnevelden

Amersfoort heeft zich ten doel gesteld om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Dat is een pittige, maar haalbare opgave als gemeente, ondernemers en inwoners vol inzetten op diverse maatregelen zoals het isoleren van gebouwen en woningen, meer elektrisch vervoer, gasloze wijken en het opwekken van duurzame stroom. Om 20% duurzame stroom op te wekken binnen onze eigen stadgrenzen moeten we flink aan de bak: én zonnepanelen op gebouwen én zonnevelden én windmolens. Een aantal initiatiefrijke, ondernemende mensen staan te popelen van ongeduld om hiermee aan de slag te gaan. D66 wil de weg vrijmaken om deze initiatieven zo snel mogelijk van start te laten gaan.

Onlangs heeft de gemeenteraad, met D66 als grootste partij, al groen licht gegeven om onder voorwaarden op een aantal locaties in Amersfoort zonnevelden te realiseren. Momenteel lopen de voorbereiding van een groot zonneveld bij Vathorst.

Bij windmolens ligt het gevoeliger gezien een aantal felle tegenstanders die een aantasting zien van het open landschap in de Eempolder en Hoogland-West. D66 heeft begrip voor dit argument, maar vindt dat Amersfoort haar steentje moet bijdragen. Ook Katwijkers vinden windmolens op zee een aantasting van het open landschap. Wij hebben wel een aantal voorwaarden gesteld waaraan initiatiefnemers van windmolens moeten voldoen. Zo moet er een goed participatietraject doorlopen worden met de omgeving waar bij voorkeur de omwonenden ook meeprofiteren van de opbrengsten. Verder moeten de benodigde vergunningen geregeld worden op het gebied van Flora & Fauna en op het gebied van veiligheid.

We zijn trots dat er zoveel (bewoners)initiatieven zijn die windmolens willen realiseren en daarmee hun bijdrage leveren aan een CO2-neutraal Amersfoort. We wensen de initiatieven vanuit Duurzaam Soesterkwartier, Energielokaal en EWT (bouwt windmolens) heel veel succes en hopen hun plannen snel te kunnen toetsen aan de kaders, zodat de realisatie van windmolens zo snel mogelijk plaats vindt.

Wytse Dassen