Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 september 2017

Tijdspad voor vaststelling verkiezingsprogramma

Woensdagavond 27 september is er een bijeenkomst geweest om commentaar te kunnen geven op het eerste concept van het verkiezingsprogramma.

We hebben deze avond veel opmerkingen gekregen.

Het volgende concept wordt dan het definitieve concept. Is er nu nog een mogelijkheid voor de leden die niet aanwezig konden zijn om opmerkingen door te geven?

Ja, dat kan! Stuur je commentaar / opmerkingen vóór 11 oktober naar secretaris@d66amersfoort.nl

Het tijdpad voor de vaststelling van het verkiezingsprogramma ziet er als volgt uit:

  • 2 november: definitieve concept programma gereed.
  • 23 november: uiterste datum voor het insturen van amendementen. Deze amendementen moeten worden ingediend met 5 ondersteunende verklaringen.
  • 30 november: AAV / bespreking amendementen. Alle amendementen worden voorzien van een beoordeling; overnemen – ontraden – neutraal

Daarna stelt de AAV het programma vast.

Hopend jullie allemaal goed te hebben geïnformeerd,

Jacob Lamminga,
voorzitter programmacommissie