Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 oktober 2017

Transformatie van De Hoef-West

Kortgeleden bracht ik een (werk)bezoek aan De Hoef-West in Amersfoort. Dit is een gebied van 50 hectare wat de komende 10 jaar gaat transformeren van kantoorgebied naar een woon-werk-leer-gebied. Een aantal leegstaande kantoren zijn al getransformeerd naar woningen en de bedoeling is dat dit een levendig gebied wordt. Dit is nog wat onbekend terrein maar heeft veel kansen om het gebied te verduurzamen en aantrekkelijk te maken. Graag wil ik jullie laten weten wat voor initiatieven hier worden uitgewerkt.

De bedoeling is dat er de komende tien jaar tussen de 1000 en 2000 woningen bijkomen in De Hoef-West. Verwacht wordt dat de helft door middel van transformatie en de helft door sloop-/nieuwbouw gerealiseerd kan worden. Een van onze leden heeft hier al een appartement. Hij is heel tevreden, hij zit 100 meter van station Amersfoort Schothorst en is in 10 minuten op de fiets in de binnenstad!

Drie duurzame kansen voor De Hoef-West

In overleg met de gemeente en de stakeholders in het gebied zijn er drie kansen uitgewerkt. Deze kansen kunnen op het meeste enthousiasme rekenen van de betrokken partijen en hebben in potentie een grote impact op de verduurzaming van het gebied:

1. Een duurzaam energiesysteem

Als duurzaam alternatief voor een systeem gebaseerd op aardgas, zijn er voor De Hoef-West drie mogelijke systeemkeuzes geïdentificeerd:

  1. All-electric (o.a. warmtepompen)
  2. Warmtenet met externe bron (geothermie, biomassa)
  3. Groen gas

All-electric heeft hier de meeste potentie. Bijvoorbeeld: aardgasloos bouwen, zonnepanelen, warmtekoude opslag (WKO) en plekken in de openbare ruimte gebruiken voor energieopwekking (bijvoorbeeld parkeergelegenheid).

2. Materiaalcoöperatie De Hoef-West

Het circulair gebruik maken van de materialen in De Hoef-West start bij het zo klein mogelijk houden van de stroom bouw- en sloopafval. Dit past goed bij het uitgangspunt van de gebiedstransformatie waarbij gestuurd wordt op een nuttig tweede leven voor de gebouwen in het gebied. De bruikbare grondstoffen zouden kunnen worden opgenomen in het Madaster (“het Kadaster voor grondstoffen”). Verder kan men denken aan omgekeerd inzamelen en nieuw afvalinzamelingssysteem voor kantoorgebruikers.

3. Transitiegebouw De Hoef-West

Het realiseren van een centrale, verbindende plek in het gebied is een manier om de samenwerking te bevorderen. Zo’n gebouw kan dienst doen als transitiegebouw. Een plek waar ook het lonkend perspectief in de praktijk getoond wordt, en een plek die kan dienen als living lab voor duurzame oplossingen en technieken die toegepast kunnen worden bij transformatie, renovatie en nieuwbouw. En je zou hier in de praktijk kunnen tonen hoe een voorbeeldkantoor en voorbeeldappartement eruit kunnen gaan zien.

Aandachtspunt is verder het vergroenen van de openbare ruimte door een park, groene bermen, groene daken en gevels, en stadslandbouw. Buitenterreinen zou men standaard onverhard kunnen inrichten. En men kan meer waterberging creëren in het openbaar gebied, waardoor ook recreatief groen ontstaat.

Dit is in het kort wat er nu wordt uitgewerkt en wat geheel in lijn is met wat D66 Amersfoort voor ogen heeft. In de tussentijd is met kunst door leerlingen van het MBO het gebied ‘opgepimpt’ wat tot leuke resultaten heeft geleid.

Ik nodig u uit om te komen kijken!

Voor meer informatie kijkt u op: hethoefpunt.nl