Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 januari 2018

Wij zoeken sociaalliberale, gedreven en ondernemende wethouder(s)

Wij zoeken wethouder(s) voor onze dynamische stad Amersfoort. Momenteel heeft D66 Amersfoort negen zetels in de raad die bestaat uit 39 raadsleden en daarnaast maken twee D66-wethouders deel uit van het college, bestaande uit D66, VVD, PvdA en ChristenUnie (vijf full-time wethouders).

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 hopen wij een zodanige uitslag te halen zodanig dat de kans groot is dat wij wederom deel gaan uitmaken van het nieuw te vormen college.

Onze stad staat voor grote uitdagingen: (betaalbare) woningbouw, een schone stad, een stad die staat voor ontwikkeling en ontplooiing van een ieder, een stad waarin iedereen gelijkwaardig is, een stad waarin de decentralisatie van de nieuwe omgevingswet zorgt voor nieuwe kansen. Een stad die te maken krijgt met nieuwe maatschappelijke opgaven die vragen om nieuwe antwoorden. Een stad in transitie omdat de maatschappij razendsnel verandert. Een stad die de ambitie heeft te groeien naar een duurzame betekenis economie.

Bent u de kandidaat die we zoeken ?

Lees dan bijgaand wethoudersprofiel en de procedure die de wethouderscommissie van D66 Amersfoort hanteert en stuur uw “Formulier Kandidaatstelling Wethouder D66 Amersfoort” en andere genoemde stukken (in het wethoudersprofiel) voor 3 februari 2018 op naar Martin Fröberg: voorzitter@D66amersfoort.nl Voor vragen kunt u hem ook bellen op: 06 – 225 228 44

Met vriendelijke groet,
Namens de wethouderscommissie D66 Amersfoort,

Joris Backer (onafhankelijk voorzitter)
Tyas Bijlholt (lijsttrekker D66 Amersfoort
Martin Fröberg (voorzitter D66 Amersfoort

Stukken