Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 april 2018

Wisseling van de wacht – update 1

Twee weken geleden, 21 maart 2018, rond 23 uur ‘s avonds, werd bevestigd waar we allemaal zo hard voor hadden gewerkt tijdens de verkiezingscampagne: de voorlopige verkiezingsuitslag wees uit dat D66 ook de komende vier jaar de grootste partij in Amersfoort zou zijn met zes zetels! Wat zijn we allen trots op de campagne en de inzet en eigenwijsheid die de leden van D66 Amersfoort daarbij hebben getoond.

Sindsdien is er veel gebeurd. Daarom is het nu tijd voor een terugblik op de afgelopen weken en een vooruitblik op de komende onderhandelingsperiode.

Vrijdag 23 maart kwam de definitieve uitslag: we kregen een restzetel erbij en gingen van zes naar zeven zetels. Onze euforie duurde maar kort; op verzoek van het CDA die haar restzetel verloor aan D66 werd besloten tot een hertelling. Aard van het bezwaar: er leken stemmen te ontbreken.

De hertelling van alle stembiljetten vond vervolgens plaats op maandag 26 maart. Dinsdag werd bekend dat D66 definitief zes zetels kon gaan bezetten in de raadzaal. Spannende tijden voor met name onze kandidaat die eerst niet, toen wel, toen misschien en uiteindelijk niet in de raad kwam. Uiteindelijk zijn alle ervaren en alle nieuwe  fractieleden met voorkeursstemmen gekozen: Tyas Bijlholt, Irma Dijkstra, Dirk-Joost van Hamersveld, Marjolein Perdok, Noelle Sanders en Nour Saïd Belkasmi. Een team van zes waar veel energie, kennis, enthousiasme en gedrevenheid aanwezig is.

Na alle hectiek rondom de telling en de hertelling ging de aandacht volledig naar de decharge van de vertrekkende D66 raadsleden. Dinsdagavond 27 maart namen de vertrekkende raadsleden Henk Pijper, Wytse Dassen, Jacques Happe, Gerard Smakman, Lonneke Sondorp en fractievoorzitter Bart Huydts afscheid van de raad. Uitgebreid is stilgestaan bij ieders bijdrage en bij hoe ieder de afgelopen periode ervaren heeft. Het was een indrukwekkend bijeenkomst die niet zonder emotie voorbij ging. Een periode van D66 met negen zetels kwam tot einde. Ieder fractielid heeft een belangrijke bijdrage aan de afgelopen vier jaar geleverd en ieder is terecht individueel in het zonnetje gezet. We zijn meer dan dankbaar en trots wat deze ploeg heeft laten zien waarop nu voortgegaan kan worden.

Twee dagen later, donderdagavond 29 maart, zijn de nieuw gekozen fractieleden in de gemeenteraad geïnstalleerd en van start gegaan. 3 fractieleden met ervaring en 3 nieuwe politici. D66 zit er goed bij in de raadszaal; links van het midden.

De nieuwe fractie heeft intussen vergaderd, en de eerste uitkomsten zijn:

– Tyas is de nieuwe fractievoorzitter

– De eerste voorlopige portefeuilleverdeling is gekozen. Hoewel we samenwerken binnen alle                                                    onderwerpen, hebben we de eerste woordvoerders gekozen:

– Tyas: Algemeen bestuur, Wijken en Wonen, Financiën, Cultuur

– Irma: Werk en Inkomen, Economie, Bedrijfsvoering

– Dirk-Joost: Sport, Mobiliteit

– Marjolein: Stedelijk beheer en Milieu, Jeugdzorg, Onderwijs, Duurzaamheid

– Noelle: Ouderenzorg, Ruimtelijke Ontwikkeling

– Nour Saïd: Veiligheid, Zorg

En nu verder. Met zes zetels voor zowel D66, Groen Links, VVD en CDA en daarnaast winst en verlies her en der ligt alles ineens weer open. D66 is officieel nog steeds de grootste in Amersfoort want het grootste aantal stemmen. Daar zijn we erg trots op! We hebben daarom het initiatief genomen door als informateur Joris Backer voor te stellen, en de burgemeester heeft deze suggestie overgenomen. Joris Backer is senator namens D66 in de Eerst Kamer en dus een zeer ervaren politicus maar vooral van belang nu is ook zijn ervaring als informateur en formateur.

Intussen heeft Joris de eerste verkennende ronde gesprekken met alle partijen gevoerd en zal hij op 13 april a.s. met zijn bevindingen komen. Daarna weten alle partijen meer over de mogelijkheden en wie weet onmogelijkheden om te gaan samenwerken.

Voor D66 is belangrijk dat we in de onderhandelingen voor een goed stadsbestuur niemand uitsluiten aan de voorkant. In het gesprek met de informateur hebben we wel nadrukkelijk ingezet op een voorkeur voor een progressieve coalitie. We willen verder met Amersfoort! De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan het weer financieel stabiel maken van de stad en daarin zijn we succesvol geweest; Amersfoort staat er weer gezond op. Nu kunnen we gaan bouwen. Letterlijk en figuurlijk. Aan de groene stad, de werkbare stad, de duurzame stad, de stad met schonere lucht en aan de stad waar het goed, betaalbaar en haalbaar wonen is voor brede doelgroepen. D66 is ook de partij voor goed onderwijs en een goed divers cultureel klimaat, en ook dat hebben we aan de informateur meegegeven. Het mag duidelijk zijn; we zijn klaar voor de volgende vier jaar en weten wat we willen. Wie de onderhandelingen gaan doen namens ons D66 is nog niet bekend. Dat horen jullie snel. Datzelfde geldt voor onze wethouderskandida(a)t(en).

Het laatste bericht van vandaag, 6 april, is dat er een tweede informerende ronde komt waarin met de vier grootste en met de Christen Unie verder gesproken gaat worden. Zie ook hiervoor het persbericht namens de informateur via de link naar de gemeentelijke website hieronder.

Onze volgende update zal rond 13 april zijn. Dan hebben we de bevindingen van de informateur gehoord en beraden we ons op de volgende stap. Maar ook in de tussentijd zijn we te bereiken, dus mail, bel, schrijf of app als je input wil geven of een vraag hebt of gewoon even van je wilt laten horen. Wij zijn zelf bereikbaar via:

TLW.Bijlholt@amersfoort.nl
I.Dijkstra@amersfoort.nl
TJT.vanHamersveld@amersfoort.nl
NS.Belkasmi@amersfoort.nl
MJ.Perdok@amersfoort.nl
NPC.Sanders@amersfoort.nl

Via de website van de gemeente kun je informatie over de coalitievorming volgen: Https://www.amersfoort.nl/bestuur-en-organisatie/to/vorming-coalitie.htm

Tyas Bijlholt, fractievoorzitter D66 Amersfoort