Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 juli 2018

Bericht van het bestuur

Beste leden van D66 Amersfoort,

Terwijl buiten de zon onze stad in het licht zette, is er achter de schermen hard gewerkt aan een coalitieakkoord door de fractie en heeft het bestuur zich beraden over de toekomst van onze afdeling en de impact daarvan op ons als bestuur. We groeien nog steeds door als afdeling!

Afgelopen maanden hebben een aantal bestuursleden afscheid genomen van het bestuur omdat zij aan het eind zaten van hun periode.

Siebolt Bennema (met in portefeuille politiek) hebben wij uitgezwaaid. Hij is van grote betekenis geweest voor onze afdeling: van zijn bijdragen in het bestuur tot het rondbrengen van campagne wijn.

Ook Carola Vlooswijk (met in portefeuille permanente campagne) heeft afscheid genomen. Haar grote altijd positief geladen bijdragen zullen we erg missen.

Rik van Wijk onze secretaris neemt ook afscheid. Door zijn verhuizing naar Deventer kan hij geen onderdeel meer zijn van ons bestuur. Rik is een secretaris die wij ieder bestuur toewensen. Iemand waarop je kunt bouwen en die alles nauwgezet bij houdt, maar ook contact zoekt met leden. Hij zal ongetwijfeld voor D66 in zijn nieuwe woonplaats snel weer ergens een plekje vinden. De secretarisfunctie wordt vanaf 1 juni 2018 a.i. ingevuld door oud-secretaris Erik Dolfing.

Jordi Baas zal Vincent Leeuw opvolgen met in portefeuille alles wat met communicatie, social media en onze website en nieuwsbrieven te maken heeft. Vincent Leeuw heeft afgelopen jaren als een leeuw gevochten om D66 Amersfoort via communicatiekanalen onder ieders aandacht te brengen. Daarnaast heeft hij menig verkiezingsprogramma vormgegeven. Zijn nieuwe werk laat niet meer toe dat hij voldoende tijd kan vrijmaken voor D66 Amersfoort. Het bestuur is hem zeer dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan voor onze afdeling en wensen hem veel succes met zijn werk.

Als bestuur hebben wij gekeken naar wat nodig is in een tijd waarin zaken snel veranderen. Ook hebben wij gekeken naar de werkbelasting. Om die reden willen wij uitbreiden. Dit hebben we als bestuur bij de een na laatste AAV reeds aangegeven.

Wij zoeken een vice-voorzitter, twee algemeen bestuursleden en natuurlijk een secretaris. Daarom stellen wij drie profielen op om op te reageren. Wij hopen bij de volgende AAV na de zomervakanties de nieuwe leden van het bestuur te kunnen installeren.

Namens het bestuur wens ik ieder lid van D66 Amersfoort een heerlijke en prachtige zomervakantie toe.

Op deze pagina kan je de functieprofielen raadplegen.

Martin Fröberg
voorzitter D66 Amersfoort