Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 april 2019

D66 en GL: Scholen als afspiegeling van de wijk

In het coalitieakkoord hebben we de ambitie uitgesproken dat kinderen bij voorkeur in de eigen wijk naar school gaan. Een lastig onderwerp, omdat we niet de vrijheid van onderwijs willen inperken.

In deze ronde wil ons raadslid Marjolein Perdok (D66) samen met Bram Leeuwenkamp van GroenLinks verkennen hoe dit in de gemeente Amersfoort gaat. Gaan kinderen in de eigen wijk naar school? Wat doet de gemeente nu al om te bevorderen dat kinderen zoveel mogelijk naar school gaan in de eigen wijk?

Wanneer basisschoolleerlingen ( in de leeftijd van 4-12 jaar) in de eigen wijk naar school gaan, bevordert dit de social samenhang in de wijk. Kinderen en ouders komen elkaar tegen, kennen elkaar en kunnen van elkaar leren. Ook wil je dat de school een afspiegeling is van de maatschappij. Een plek waar je elkaar tegen komt en samen kunt leren en werken.

Er zijn een viertal gasten uitgenodigd. Vier directeuren van verschillende basisscholen uit Amersfoort komen hun visie geven op dit onderwerp. Hoe ziet de populatie op hun school er uit? Wat betekent dat voor de school? Welke oplossingen zien zij om te bevorderen dat meer kinderen in de eigen wijk naar school gaan?

Met al deze informatie willen we collega-raadsleden informeren en het gesprek aangaan om zo tot effectieve maatregelen te komen die stimuleren dat kinderen in de eigen wijk naar school gaan.

De Ronde start om 19:00 uur in het Stadhuis van Amersfoort; in de Molendijkzaal. U bent van harte welkom om te komen luisteren. Er is ook de mogelijkheid om Marjolein daarna nog te spreken.

Thema

Onderwijs

D66 investeert in kansen voor iedereen. Ons uitgangspunt is dat ieder kind de kans krijgt zich te ontwikkelen. Onderwijs is meer dan enkel het opdoen van kennis en vaardigheden:het gaat er ook om te ontdekken wie je bent en wat je wilt en om te leren samenleven met elkaar.

In de snel veranderende maatschappij stopt het leren niet na het halen van een diploma. Banen verdwijnen en er komen nieuwe bij, die andere kennis en vaardigheden vereisen. Dat betekent dat de samenleving, het onderwijs en het bedrijfsleven er met elkaar voor zorgen dat mensen in staat zijn om nieuwe beroepen aan te leren.

Lees meer