Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 april 2019

De Ronde van 9 april

Op dinsdag 9 april staan de volgende onderwerpen op de agenda:

19:00 uur, Raadszaal: Tyas Bijlholt zal vanavond aanwezig zijn bij een Ronde over het verdere proces over de mogelijke nieuwbouwlocaties voor het Stadhuis. Ook renovatie van het huidige Stadhuis is een optie. Onze wethouder Willem Jan Stegeman is de portefeuillehouder op dit onderwerp. Ook zal Tyas aanwezig zijn over een ronde over het Meerjarenprogramma Grondexplotaties (om 21:30 uur, Molendijkzaal)

Wouter van Schagen zal aanwezig zijn bij een rondetafelgesprek over een lokaal Antidiscriminatiebeleid (19:00 uur, Vermeerzaal). In deze Ronde zal Artikel 1 Midden Nederland een presentatie geven. Aanleiding voor deze Ronde is onder andere een motie die pleit voor een lokaal antidiscriminatiebeleid en onze motie over discriminatie op de woningmarkt.

 

Marjolein Perdok heeft samen met Bram Leeuwenkamp (GL) een Ronde geagendeerd over basisscholen als afspiegeling van de wijk (19:00 uur, Molendijkzaal). Lees hierover meer in onze blog

Nour Said Belkasmi zal aanwezig zijn bij een Ronde over het Sluitingsbeleid horeca (20:30 uur, Raadszaal) naar aanleiding van het schietincident op de Kamp in januari. Nu is het gebruikelijk dat er een driemaandenmaatregel wordt toegepast, maar D66 wil samen met GL, DENK, PvdA en SP kijken of hier maatwerk een rol kan spelen. Om 21:30 uur zal Nour aanwezig zijn bij een ronde geagendeerd door de BPA die aangeven dat er meer BOA’s in Amersfoort nodig zijn. Tijdens de Ronde zal de noodzaak hiervan duidelijk moeten worden.

Ons raadslid Irma Dijkstra zal in actie komen tijdens een lange Ronde over een extern onderzoek over de opgave als gemeente om de zorg en ondersteuning op goed niveau en betaalbaar te houden. Deze ronde start om 20:30 uur, Vermeerzaal.