Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 13 april 2019

D66: Kritisch op voorstel proef betaald parkeren in vergunningsgebieden

Op 2 april en 16 april was de tribune van de Raadszaal goed gevuld. Op de agenda stond een raadsvoorstel van het college over het gefaseerd omvormen van vergunninggebieden naar betaald parkeren. Wij zijn voor een proef in het B1-gebied op het invoeren van betaald parkeren. Maar daarna willen wij een goede evaluatie, ook met bewoners. Tarieven, venstertijden en maximale parkeerduur zijn hier belangrijke punten, waar de buurt over gaat.  Met de fractie hebben wij kritisch gekeken naar de beslispunten.

 

Effectief gebruik
D66 vindt dat de vergunninghouder niet mag worden gehinderd. Met name overdag staan zeer veel parkeerplekken leeg. In sommige gebieden meer dan de helft. Op die plekken maken we straks overdag ruimte om kort te parkeren voor bezoekers. De verwachting is dat er circa 2% meer geparkeerd gaat worden. Bezoeken aan bijvoorbeeld bedrijven, tandartsen, maar ook aan de bewoners in de buurten wordt eenvoudiger. In veel steden is het al gebruikelijk en succesvol en wordt er op die manier zorgvuldig omgegaan met de buitenruimte door o.a. dubbelgebruik van de parkeerplekken.

Bij foutparkeren gaat de boete vaak naar de staat, aangezien het gaat om een overtreding van de verkeerswetgeving. Bij betaald parkeren gaat de boete naar de gemeente, aangezien er dan een overtreding plaatsvindt op een ‘belasting’ van de gemeente.

Eerst een proef, daarna evalueren
Om er zeker van te zijn dat er werkelijk geen overlast voor de bewoners ontstaat, is D66 voor eerst een proef in het vergunninggebied B-1 (Bergkwartier). Die staat gepland in 2020. De ervaring die daar wordt opgedaan, evalueren we samen met de bewoners. Op basis daarvan besluiten we of waar we betaald parkeren verder in gaan voeren. Na de evaluatie, ook met bewoners, zal er ook weer een besluit moeten worden genomen door de Raad. Ook de effecten zullen hier een rol spelen in de keuzes van D66.

Voor lege parkeergarages zorgen is niet de bedoeling
Tijdens de ronde kwam duidelijk naar voren dat op bepaalde momenten de parkeergarages aan de randen van de binnenstad leeg staan. Uiteraard zou die parkeermogelijkheid aantrekkelijker moeten zijn dan het straatparkeren. Daarom wil D66, samen met GroenLinks, PvdA en CDA, dat het tarief van straatparkeren in het eerste tijdvak 1,5 keer zo hoog wordt, en het vervolgtarief 2 keer zo hoog in vergelijking met de parkeergarages. Ook zouden de betaalautomaten de parkeerder moeten wijzen op deze ‘korting’. De motie is aangenomen.

(Nog) geen akkoord op tweede lading betaalautomaten.
Al moet je nu wel budget vaststellen voor de automaten die wellicht nodig zijn naast de proef, hoef je dat budget nu nog niet vrij te geven. Daarom hebben wij, ondersteund door de VVD, een amendement ingediend om in het besluit expliciet op te nemen dat de benodigde automaten, voor de gebieden buiten de proef om, pas mogen worden besteld na de evaluatie en een eventueel besluit van de Raad tot invoering van betaal parkeren in andere gebieden. Ook deze motie is aangenomen, zelfs unaniem. 

D66 is voor de proef en zal dus voor het raadsvoorstel stemmen. Wel zijn we benieuwd naar de effecten en ervaringen van de proef. Deze effecten en het bewonersoverleg zijn voor D66 belangrijke onderdelen voor goede besluitvorming. In het raadsvoorstel staan een hoop zaken en ook al een aantal vervolgstappen. Als D66 hebben wij hier kritisch naar gekeken en zullen wij dinsdag onze wijzigingsvoorstellen en moties toelichten.

Al het bovenstaande is aangenomen door de Raad. Wij kijken terug op een goed debat en zullen kritisch toekijken of de participatie van de bewoners goed wordt uitgevoerd.