Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 mei 2019

Deltaplan Wonen; waar worden wij nu blij van?

Op dinsdag 7 mei wordt in een Ronde het Deltaplan Wonen gepresenteerd. In dit document is omschreven hoe wij de woningopgave gaan aanpakken. Als D66 zijn we blij dat het plan nu af is. Er staan vanavond 16 beslispunten centraal, waar wij nog verschillende vragen over hebben. Vanavond zullen we dan ook aangeven hoe wij aankijken tegen de beslispunten, woordvoerders Tyas Bijlholt en Wouter van Schagen zullen bij de Ronde aanwezig zijn.

Maar voor nu hebben een aantal fractieleden kort omschreven waar ze blij van worden:

Voor Tyas is dit Deltaplan het startsein voor bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Die ambitie komt in het plan duidelijk naar voren. Er moet veel gebouwd worden de komende jaren om Amersfoort die diverse en inclusieve stad te laten zijn. Een van de beslispunten is dat er gemiddeld 1.000 woningen per jaar bij zullen komen. ‘Gekeken kan worden of dit niet ook als minimaal aantal woningen per jaar kan worden vastgesteld.’.

 

Het zal niet verrassend zijn dat Noelle blij is het met beslispunt waarin wordt geopperd om bij elk project minimaal 10% te bouwen in het lage middensegment en ook minimaal 10% te bouwen voor het hoge middensegment. Het lage middensegment bestaat uit huurwoningen tot 850 euro per maand en koopwoningen tot v.o.n. 225.000 euro. Het hoge middensegment bestaat uit huurwoningen tot 1.000 euro per maand en koopwoningen tot v.o.n. 260.000 euro, ruim binnen de grenzen van de Nationale Hypotheek Garantie. Noelle heeft hiervoor namens D66 al lang gestreden.

Wouter wordt gelukkig van alle maatregelen die doorstroom stimuleren. Er moet slim gebouwd worden. Amersfoort kent meer dan voldoende (grondgebonden) eengezinswoningen om alle gezinnen in Amersfoort van een huis te voorzien. Maar een groot deel van die huizen wordt bewoond door ouderen of de zogenaamde ‘empty nesters’. Ze wonen te groot. In het Deltaplan staan een aantal maatregelen die zorgen dat deze ‘ouderen’ worden gestimuleerd om in een appartement te gaan wonen. Ook worden er experimenten toegestaan om te kijken wat de doorstroming bevorderd. Het middensegment speelt daar ook een belangrijke rol in, die fungeert als smeerolie bij doorstroming. Ook goedkoop scheefwonen moet worden aangepakt, dit zorgt voor doorstroming in de sociale woningbouw.

Marjolein is blij met de paragraaf over duurzame nieuwbouw. De ambitie van de gemeente is om op termijn energieleverende nieuwbouw wordt gerealiseerd. Als tussenstap is daar energieneutrale nieuwbouw. Pilots als nul op de meter woningen worden bekeken, geevalueerd en opgeschaald.

 

Op 14 mei zal het Raadsvoorstel over het Deltaplan Wonen op Het Besluit staan.