Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 mei 2019

D66 positief over aanbevelingen rekenkamerrapport jeugdhulp

In de raadsvergadering van 28 mei zal de raad een besluit nemen over de aanbevelingen van de rekenkamercommissie over de gemeentelijke jeugdhulp in Amersfoort. De rekenkamercommissie heeft op verzoek van de raad onderzoek gedaan naar hoe goed de jeugdhulp verloopt. De portefeuille jeugdhulp is van ons raadslid Irma Dijkstra. Voor de Stad Amersfoort heeft Irma haar kijk op het rekenkamerrapport gegeven.

Uit dit onderzoek zijn aanbevelingen gekomen waar het college blij mee is. Wij hebben aan het colle­ge gevraagd wat de gevolgen zijn als deze aanbevelin­gen worden overgenomen. Het college denkt aan bete­re samenwerking tussen bijvoorbeeld de wijkteams en de huisartsen. De aanbevelingen ziet het college als on­dersteunend en volledig in lijn met alle veranderingen die gaande zijn op het gebied van het steeds beter orga­niseren van de zorg voor kinderen en jongeren. Uiteinde­lijk hebben we als raad, college en als heel Amersfoort hetzelfde doel: de zorg geven aan de jeugd die nodig is. D66 is ook positief over het voorliggende voorstel. Voor­af hadden wij aan het college meegegeven dat betaal­baarheid van de zorg op langere termijn voor ons van be­lang is, omdat we zorg willen kunnen blijven leveren aan de jeugd die het écht nodig heeft. Wij zoeken altijd naar oplossingen die resultaat hebben en minder professio­nele inzet kunnen vragen door bijvoorbeeld preventie. Sport, cultuur en onderwijs kunnen heel belangrijk zijn om problemen te voorkomen. Duurdere noodzakelijke zorg moet beschikbaar blijven voor kinderen die dat nodig hebben en preventie draagt hieraan bij.”