Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 juli 2019

Reactie D66 op Rekeningresultaat 2018

Tekst van woordvoerder/fractievoorzitter Tyas Bijlholt:

Dank u, voorzitter,

Een belangrijk moment voor ons al gemeenteraad om de jaarstukken te behandelen. Mijn fractie wil daarom ook het college bedanken voor de uitgebreide stukken. In het vervolg zouden wel de jaarstukken, die nu bestaan uit 437 bladzijdes, wat compacter mogen, zodat het ook leesbaar is voor de stad.

Terugkijkend op het jaar 2018. Een jaar dat in het teken stond van de gemeenteraadsverkiezingen. Met een spannende uitslag is het nieuwe college nu een jaar onderweg. Een college dat niet stil heeft gezeten in 2018. Want wat is er veel gebeurd:

  1. Renovatie Flehite is voltooid
  2. Veel nieuwe woningen in Amersfoort
  3. Bouw van de Amerena

Daar mogen we trots op zijn.

Maar ook zijn er verschillende projecten gestart. Denk aan het:

  1. Grip krijgen op de kosten van het sociaal domein
  2. Grote ambities die zijn gestart op duurzaamheid waarbij participatie goed is opgepakt door het college
  3. En de start van het versterken van de culturele basisinstellingen.
  4. En de vele verbeteringen die er voor de fiets zijn gerealiseerd.

Wel wil mijn fractie een kritische noot afgeven voor een aantal onderwerpen die nog niet zijn gerealiseerd. Denk aan de sportnota die in 2018 zou verschijnen en het nog niet realiseren van het Beekdal. Onderwerpen die voor D66 erg belangrijk zijn.

 

Als we dan kijken naar de jaarcijfers ziet er het er goed uit. We zien dat de economie voorwaarts gaan en als gemeente hebben we in 2018 een positief resultaat van 28,7 miljoen. Daar moet wel bij worden gezegd dat het natuurlijk lastig begroten is voor een college als er steeds nieuwe circulaire komen, en al helemaal de decembercirculaire.

 

Het raadsvoorstel ‘Bestemming Rekeningresultaat 2018’ kunnen wij als fractie steunen.

 

Verder zullen wij het amendement van de PvdA steunen over de pilotmobiel (aangenomen). Als het inderdaad zo is dat dit nog niet is uitgevoerd, moet dat in 2019 gebeuren. Wat betreft het amendement ‘Verduurzaming Vervoersmiddelen’tekenen wij mee, dus dat spreekt vanzelf (ook aangenomen).

 

Het amendement van het CDA zullen wij niet steunen, dit omdat wij het van belang vinden dat er genoeg bedrijfsvoeringreserve moet zijn, als regiegemeente is het van belang dat we genoeg middelen hebben voor het personeel. (Dit amendement is dan ook verworpen.)

 

Voorzitter, ik ga afronden.

 

Mijn fractie wil het werk van de auditcommissie bedanken. Ze hebben veel werk verzet en dat is erg waardevol! We steunen het advies van de auditcommissie. We snappen dat het college een juiste balans zoekt hoe zij de jaarstukken, maar wij gaan er vanuit dat het signaal van de auditcommissie helder is voor het college en zij daarin een weg kan vinden.

 

Dank voorzitter.