Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 augustus 2019

D66 wil zorg op maat realiseren en vraagt aandacht voor toegankelijkheid

Tijdens de Kadernota waren er veel moties en amendementen bij het sociaal domein. En dit terwijl de reserves hiervan opraken. Voor D66 is van groot belang dat we zorg op maat moeten realiseren, maar dat dit financieel wel haalbaar is. En dat betekent geen grote structurele extra opdrachten in het sociaal domein. Wel hebben wij twee kleine punten aangekaart bij de Kadernota. Beide moties zijn aangenomen.

Cultuurspecifieke zorg
Amersfoort zal de komende jaren meer te maken krijgen met dementerende oudere migranten. Het probleem is dat zij de Nederlandse taal en cultuur vergeten en daarom in een isolement terecht kunnen komen, wanneer zij in een verpleeghuis worden opgenomen. Op dit moment zijn er wel een paar plekken waar er beperkt dagopvang is voor dementerende oudere migranten in Amersfoort, maar er bestaat nog geen 24uurszorg. Het gaat met name om Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen. Tot nu toe werden zij opgevangen door de familie, maar voor de huidige jongeren is dit geen vanzelfsprekendheid meer.

We hebben een motie gemaakt om bij de Kadernota wat geld vrij te maken om een pilot te kunnen draaien in een bestaande zorginstelling waarin dan het zorgpersoneel wat de taal spreekt van herkomst worden ingepland, maar waarbij ook aandacht is voor cultuurspecifieke elementen, zoals aankleding van de ruimte en eten. Met deze proef kunnen we ook kijken of er een relatie is naar de onderwijs- en arbeidsmarkt of daar dingen nodig zijn om dit te kunnen laten slagen. We willen graag dat Amersfoort een inclusieve stad is en we hopen hiermee dat we een goede opvang voor deze migrantenouderen kunnen bieden.

Toegankelijkheid
In Amersfoort leven ongeveer 20.000 mensen met een langdurige beperking, ongeveer 40.000 chronisch zieken en ruim 30.000 ouderen (cijfers van HandicapNL, Amnesty International en Amersfoort in Cijfers). Met de wettelijke verplichting van de implementatie en uitvoering van het VN verdrag zijn wij als Amersfoort verplicht om de stad toegankelijk te maken.

Jacques Happe, woordvoerder Sociaal Domein in de vorige periode heeft veel gedaan voor de Toegankelijkheid van Amersfoort.

In de begroting was voor het laatste jaar van deze raadsperiode geen geld meer voor een projectleider om dit te realiseren. De motie bij de Kadernota pleitte hier wel voor. Dit om er voor te zorgen dat ook in dat laatste jaar de continuïteit niet in gevaar komt.

Verloop van de vergadering
Beide moties zijn aangenomen; er werd ook om een klein budget gevraagd. Ook de motie van de SP over het verhogen van de individuele studietoeslag voor studenten met een beperking hebben wij gesteund. Deze motie komt voort uit een initiatiefvoorstel vanuit de Tweede Kamer fractie van D66. Als gemeente zullen wij hier dan even op vooruit lopen, maar dat is alleen maar fijn. Ook hier ging het om een klein gedrag, maar wel een uitgave waar je zoveel mee voor mekaar kan krijgen. De moties die om grotere bedragen vroegen, zijn niet aangenomen of ingetrokken (een deel zal in Rondes verder besproken worden).