Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 augustus 2019

Wethouder Koser Kaya blikt terug op afgelopen jaar

Nu het zomerreces net begonnen is, kijk ik terug op een geweldig jaar. De stad heeft zoveel te bieden en dat draag ik ook met veel trots uit. Van culturele parels tot bijzondere ondernemersinitiatieven, pioniers in circulair ondernemen, samenwerkingsvormen tussen culturele instellingen, ondernemers, onderwijs en arbeidsmarkt.

Onze grondstoffen zijn eindig en onze aarde is kwetsbaar. Circulaire economie is de sleutel om schoner te produceren. Daarbij moet je soms de grenzen van onze regelgeving opzoeken om tot vernieuwing te komen op het gebied van circulaire economie: dat gebeurt in Amersfoort volop! Bijvoorbeeld bij de Stadswormerij in de Keistadloods. Het Betonakkoord dat we zijn aangegaan is een ander mooi voorbeeld, net als de Bouwkringloop. Allemaal initiatieven om de circulaire economie en het hergebruik te stimuleren.

We willen ook een Retourboulevard! Voor de verkenning hebben we een subsidie ontvangen. Van de 60 initiatieven zijn er aan 10 een subsidie toegekend en de Amersfoortse retourboulevard was er één van! Dat is naar mijn mening een mooie bevestiging van de enorme inzet die in Amersfoort wordt gepleegd met een duurzamere wereld als doel.

We kunnen ook trots zijn op de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in Amersfoort en de regio. De uitwisselingen en projecten zorgen voor een betere voorbereiding van onze jongeren op hun toekomstige loopbaan; en ze leveren de werkgevers nieuwe medewerkers wiens kennis en ervaring nóg beter aansluit bij hun werk. Bijvoorbeeld het 8+ Meerwarenhuis waar jongeren de praktijk leren… in de praktijk!

IT Vitae vind ik ook een parel van een bedrijf; zij zorgen voor onderwijs aan jongeren die zijn gestrand in het reguliere onderwijs, maar nu als IT-specialisten aan de slag kunnen. De HU zorgt met het bieden van Associate Degree opleidingen voor een mooie doorlopende leerlijn voor mbo-ers naar hbo.

Inmiddels hebben wij ook het bidbook voor de titel ‘Onderwijsstad’ ingediend samen met onze schoolbesturen. Fingers crossed!

Omdat cultuur van onmisbare waarde is voor onze samenleving, hebben we in het college net voor de zomer het Cultuurplan vastgesteld; dat leggen we na de zomer aan de raad voor. Daarin staan de belangrijkste prioriteiten voor de korte, middellange en lange termijn. Allereerst zorgen we voor een stevigere basis voor de grote culturele instellingen. Tegelijk werken we aan onze vele ambities en kijken we ook een beetje naar de stip op de horizon. Het Uitvoeringsplan Cultuur volgt later dit jaar, want hiervoor gaan we eerst met de stad in gesprek.

Ik ben ook blij dat we met het Transformatiekader Kantoren helderheid kunnen bieden voor toekomstige initiatieven en ontwikkelingen in de stad; hiermee zorgen we voor een goede balans tussen ruimte voor wonen en werken.

Op de conferentie Nederland Digitaal heb ik het stokje over genomen van het Nationaal Smart City Living Lab. Amersfoort is nu het boegbeeld van een bijzonder project waarin gemeenten samenwerken aan een gerichtere aanpak om op een innovatieve manier maatschappelijke vraagstukken en problemen op te lossen.
Een ander mooi smart city resultaat is het binnenhalen van subsidie voor SCORE Water, een Europees project waar behalve Amersfoort, ook Barcelona en Götenborg bij zijn aangehaakt. Het heeft als doel om meer grip te krijgen op water, overlast te beperken en een aangenaam leefklimaat te stimuleren. In Amersfoort werken we hiervoor samen met Future City, Civity, Hydrologic en vele andere partners.

Op regionaal niveau zijn we gezamenlijk druk bezig met het opzetten van de Regionale OntwikkelingsMaatschappij (ROM). Hiermee versterken wij de lokale en regionale economie gericht op groen, gezond en slim. Een ROM ondersteunt in het financierbaar maken van grote projecten en nieuwe bedrijven of producten bijvoorbeeld energietransitie, circulaire economie en mobiliteit en zorgt daarmee voor een economische impuls in de regio.

Op naar de toekomst! Maar nu eerst vakantie/reces vieren!

 

Fatma Koser Kaya