Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 augustus 2019

Rem af van autoluwe binnenstad

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces heeft Irma namens D66 de motie ‘Rem af van de autoluwe binnenstad!’ ingediend. Deze is aangenomen met 31 stemmen voor en 8 tegen! Een prachtig resultaat! Dit betekent een duwtje in de rug voor het college om nu echt tempo te gaan maken met het invoeren van de wens van Amersfoort om de binnenstad veiliger, schoner en leefbaarder te maken. En wie kan daar nou tegen zijn? D66 is daarom blij met de reactie van wethouder Buijtelaar in antwoord op de motie en in de reactie in de pers daags na onze motie. Al in het derde kwartaal komt het plan naar de raad toe en de verwachting is dat begin 2020 de uitvoering kan starten. Hoewel het voor ons niet snel genoeg kan gaan, begrijpen we ook dat het invoeren aanpassingen vraagt in de toegang, de ontheffingsmogelijkheden voor wie slechter ter been is, afspraken met de omwonenden en met de ondernemers, en dat ieder verbod ook gehandhaafd moet kunnen worden, waardoor ook daar controlemechanismen nodig zijn.

D66 let uiteraard ook vooral op de mogelijkheden die inwoners kregen om over de mogelijkheden en alternatieven mee te denken, zodat zij zich gehoord voelen. Dat gaat tot nu toe goed. We blijven dit proces natuurlijk goed voeren en als woordvoerder op dit dossier is Irma Dijkstra bereikbaar voor input, suggesties of vragen.

Waarom is D66 voor een autoluwe binnenstad?
Gemotoriseerd verkeer eist behoorlijk wat ruimte op in onze mooie historische binnenstad. Daarnaast rijden er veel bezoekers rond, op zoek naar parkeerplaatsen, die er eigenlijk nauwelijks zijn. Het overgrote deel van de parkeerplaatsen zijn nu voor vergunninghouders. Die blijven dan ook gewoon welkom in de binnenstad. Door de auto uit de binnenstad te halen, komt er meer ruimte vrij voor de fiets en voetganger. Hierdoor wordt het gebied aantrekkelijker en veiliger, voor de bezoeker en bewoner. Ook is er dan ruimte voor meer groen, wat zorgt voor een gezonder en klimaatbestendig geheel. Bovendien vermindert de hoeveelheid fijnstof, wat de luchtkwaliteit verbetert. Het project heeft wat vertraging opgelopen, omdat participatie en inspraak van bewoners en ondernemers als heel waardevol en belangrijk onderdeel van het project wordt gezien. Dit is achter de rug. Vandaar dat wij van D66 nu ook de rem af willen hebben van de uitvoering van dit project. Benieuwd hoe dat gaat? Kijk hier het filmpje.