Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 september 2019

Ontwikkelkader de Hoef West vastgesteld

Afgelopen dinsdag (20 september) is het “Ontwikkelkader de Hoef West” vastgesteld. Daarmee is ook de Startnotitie Omgevingsplan vastgesteld. Dat is het begin van de ontwikkeling van de transformatie van kantoren naar woningen. Dit proces is al in begin 2017 begonnen. Inmiddels is de kantorenleegstand fors afgenomen en willen wij wel de werkgelegenheid behouden voor zo’n 5000 mensen.

Het onderwijs (ROC, SOMT) en het gebied met 2500 woningen en bijbehorende voorzieningen moet volgens D66 Amersfoort uitgebreid worden. Ook is de interactie met de omliggende wijken van belang en het waterwingebied.

Er zijn voor deze wijk 5 leidende principes vastgesteld:
1.    De bestaande kwaliteiten benutten
2.    Ruim baan voor fietsers, voetgangers en mobiliteit als dienst
3.    Levendige groene openbare ruimte en een compacte “Hoefse” architectuur
4.    Gemengde stadswijk waarin gewoond, gewerkt, geleerd en gerecreëerd kan worden
5.    CO2 neutrale, circulaire, klimaatadaptieve en gezonde leefomgeving.

Vanaf eind 2018 zijn er verschillende bijeenkomsten genaamd “Hoef-cafés” georganiseerd, waar ook D66 bij alle bijeenkomsten is geweest. Er kon gereageerd worden door omwonenden, ontwikkelaars en andere belangstellenden. Aanvankelijk liep het wat stroef, omdat de omwonenden bezorgd waren voor sommige consequenties, maar uiteindelijk verliepen de bijeenkomsten zeer geanimeerd. Naar aanleiding van de reacties is een tweede concept gemaakt van het ontwikkelkader met een aantal wijzigingen waaronder het verlagen van de maximale bouwhoogte in de punt van het spoor en de Hoefseweg. Ook een aantal andere punten zijn aangepast en meegenomen (zie onderstaande links voor meer informatie).

Zo ziet D66 het participatieproces graag verlopen. En wij waren niet de enigen: wethouder Willem-Jan Stegeman die verantwoordelijk is voor dit project kreeg vele complimenten over deze gevolgde werkwijze vanuit de hele Raad.

Er zijn nog wel wat kritische punten. “De veiligheid van de fietsverbindingen die door deze ontwikkelingen lopen, zouden moeten verbeteren. Maar ook zijn wij blij dat de wethouder heeft toegezegd om met de “vrienden van het waterwingebied” te overleggen hoe de overlast voor dit natuurgebied beperkt kan blijven als er veel meer mensen gebruik van maken. Ook zijn wij erg benieuwd naar de ontwikkelingen, o.a. het “Hoefhuis”. Dit wordt een gebouw waar werken, leren, leven en leisure (horeca, sport) bij elkaar komen. En ook naar de “Hub” voor parkeren. Het wordt een spannend gebied!”

Meer info:
https://www.amersfoort.nl/project/de-hoef-van-kantoorgebied-naar-stadswijk.htm
http://hethoefpunt.nl/over-de-hoef-west