Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 1 oktober 2019

D66 maakt meer cultuur mogelijk in Amersfoort

Het is gelukt! Vanavond is het Cultuurplan 2020-2023 unaniem aangenomen door de gemeenteraad. En in dat plan staan zaken waar D66 Amersfoort in haar verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord aandacht voor heeft gevraagd. Meer middelen voor de culturele sector. Het voorzieningenniveau moet als het aan D66 ligt meegroeien met de groei van de stad Amersfoort. En wij zijn een groeiende stad. Na verschillende bezuinigingen in het verleden gaat het roer om!

Op de inzet van vele mensen in de culturele sector, de vrijwilligers en alle kunstenaars in Amersfoort is D66 trots! Verder doen de basisinstellingen in Amersfoort het steeds beter. Voor D66 is het van belang dat we het culturele voorzieningenniveau moeten verstevigen in Amersfoort. Daarom zijn we zo blij dat verantwoordelijk wethouder Koser Kaya het cultuurplan heeft opgesteld.

Een aantal concrete maatregelen van D66-cultuurwethouder Fatma Koser Kaya zijn:

–       Bezuinigingen in amateurkunst van 40.000 euro worden teruggedraaid;
–       De motie van D66 (om een eerder gemaakte bezuiniging op de Flint en de Lieve Vrouw terug te draaien ) wordt uitgevoerd;
–       De culturele basisinstellingen krijgen structureel meer geld;
–       Er komt extra geld voor cultuureducatie;
–       Verschillende nieuwe subsidies voor kunstenaars;
–       Het wijkmuseum Soesterkwartier krijgt structureel geld, een motie ingediend door onder andere D66.

Woordvoerder op cultuur Tyas Bijlholt is zeer tevregen met dit mooie en ambitieuze plan: “De culturele sector in Amersfoort leeft en dit is een resultaat waar D66 zich hard voor heeft gemaakt in het coalitieakkoord. Dit laat zien dat het loont om in een coalitie te zitten!”.

Meedenken in de toekomst van Fluor
Samen met de SP en VVD hebben wij ook nog een motie ingediend waarin opgeroepen wordt in gesprek te gaan met de projectontwikkelaar van De Nieuwe Stad over de toekomst van Fluor op de huidige plek. Dit om te komen tot maatregelen zoals een externe docking, waardoor eventuele geluidsoverlast door Fluor wordt beperkt, zonder dat de gemeente of Fluor hiervoor de kosten moet dragen. De motie is aangenomen.

Wijkmuseum Soesterkwartier
Ook voor het Wijkmuseum in de wijk het Soesterkwartier willen wij een mooie toekomst. Ook hier hebben wij een motie opgesteld samen met de SP, waarin wij hebben gevraagd om een kleine, maar structurele jaarlijkse subsidie van 5.000 euro ter beschikking te stellen. De motie is unaniem aangenomen.

Over de motie van VVD en ChristenUnie waren wij niet te spreken. De toon vonden wij belerend en het klonk alsof de basisinstellingen het eigenlijk nu niet goed doen. Dit terwijl de wethouder ook nog aangaf dat de basisinstellingen heel transparant werken. Wij hebben de volste vertrouwen in de inzet van de basisinstellingen.

Wij houden u graag op de hoogte van de verdere vorderingen en ontwikkelingen op het gebied van cultuur. Binnenkort zal er een Ronde georganiseerd worden om de langetermijnvisie en het uitvoeringsagenda inzichtelijk te krijgen.

Met vragen over cultuur kunt u altijd contact opnemen met onze woordvoerder Tyas Bijlholt