Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 29 oktober 2019

Groener, gezonder en veiliger; een autoluwe binnenstad voor meer leefbaarheid

Een van de ambities van deze coalitie was het autoluw maken van de binnenstad. Voor D66 vonden wij het afgelopen zomer (juli 2019) net iets te lang duren en hebben wij een motie ingediend (AANGENOMEN) om vaart te maken met dit plan. En daar is naar geluisterd. Op 12 november besluit de gemeenteraad over het uitgewerkte plan. Hier zijn wij blij mee.

Ruimte voor de wandelaar en fietsers, minder sluipverkeer
Amersfoort krijgt een centrum waar meer ruimte komt voor wandelaars en fietsers, omdat we het gemotoriseerd verkeer minder ruimte geven. Dit maakt het leven in de binnenstad gezonder en kan ons historische centrum ook groener en klimaatbestendiger worden.  Ook wordt hiermee het sluipverkeer door onze binnenstad geweerd. Maar het is wel een enorme verandering voor de bewoners van de stad. Opeens veel meer auto’s voor of langs de deur wil je niet, maar je wil ook niet je eigen auto aan de andere kant van de stad pas kwijt kunnen. D66 is positief over het nu gepresenteerde plan. De autoluwe binnenstad is een langgekoesterde wens. We zijn blij dat er geluisterd is naar allerhande wensen en bezwaren van bewoners en dat daarmee ook rekening is gehouden. Ook wij zijn langs geweest bij bewoners in de stad. We zien, lezen en horen dat de stad uitkijkt naar de autoluwe binnenstad.

Betaald parkeren kan onder de grond
D66 ziet het autoluw maken als onderdeel van het vergroten van de leefbaarheid in de binnenstad, dus we willen ten opzichte van het huidige plan bovendien wel een extra stap zetten. In het voorstel blijven nog wat betaald plekken her en der verspreid bestaan en dat zou zoekverkeer kunnen opleveren. Dat is niet de bedoeling. Daarom dienen we een amendement in om nu alle betaald plekken op te heffen. Voor bezoekers zijn voldoende plekken in de parkeergarages beschikbaar.

De Kamp als veilige, aantrekkelijke toegangspoort
We hebben als D66 goed geluisterd naar inwoners en ondernemers op de Kamp: onderdeel van ons amendement is daarom om op de Kamp geen parkeerplaatsen en ook geen vergunningsplekken in te richten want dat zou wat ons betreft een stap terug zijn. Onze voorwaarde is wel, dat de bewoners in het autoluwe gebied op loopafstand elders kunnen parkeren.  Hiervoor zien wij de mogelijkheid om Achter de Davidshof volledig te bestemmen voor vergunninghouders. Maar ook hier geldt: waar we als D66 altijd voor staan, is dat mensen die slechter ter been zijn voldoende passend kunnen parkeren. Hiermee bedoelen wij ook ouderen die moeite hebben met het gebruik van een app. Ook hier moet aandacht voor zijn.

Tenslotte: autoluw maakt de binnenstad leefbaarder en dat willen we ook voor de Kamp, als toegangspoort naar de binnenstad. We dienen daarom ook nog een motie in om tegelijk met het autoluw maken van de Kamp, ook direct te starten met de aankleding en het aangezicht van de Kamp om deze aantrekkelijker, rustiger, groener en veiliger voor iedereen te maken.

Goed dat er nu een plan ligt, maar het is ook ingrijpend. Daarom vinden wij het belangrijk om na een jaar het autoluw maken van de binnenstad de uitvoering te evalueren. Dit verzoek hebben wij dan ook ingediend.

We zien de besluitvorming tegemoet. Tot die tijd kunt u met ons in gesprek over dit onderwerp via onze woordvoerder Irma Dijkstra