Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 november 2019

D66 Amersfoort staat voor lef, durf en moedige keuzes

Had jij net de live-stream van de gemeenteraad niet aan staan? Geen ramp; lees hier de beschouwing van D66 terug, uitgesproken op 5 november door onze fractievoorzitter Tyas Bijlholt:

Dank u voorzitter.

De Algemene Beschouwingen, het belangrijkste debat samen met de Kadernota.
Maar laat ik maar eerst even beginnen met mijn oog. Al had ik liever een oog in de kleur D66-groen gehad, het is nu blauw. Dit blauwe oog heb ik opgelopen tijdens het zaalvoetballen afgelopen vrijdag. Een wedstrijd waar lef, durf en moed centraal stonden. Iets waar D66 ook voor staat in de Amersfoortse politiek. En ja, politiek lijkt soms ook op een wedstrijd, een verbaal gevecht waar je een blauw oog (of breuk) kan oplopen. Dat geldt ook voor het feit dat D66 geen 6 zetels meer heeft, samenwerking betekent blijkbaar niet altijd betrouwbaarheid. Het stoort ons zoals u kunt begrijpen dat de zetel niet wordt teruggeven.

Nu de begroting, voorzitter. D66 is namelijk positief over de begroting 2020-2023. Een gemeentebestuur dat ambities heeft en keuzes durf te maken waar D66 als coalitiepartner vooral trots op is. Een evenwichtig verhaal waarin iedere Amersfoorter aan bod komt. En dat is waar D66 voor staat: inclusiviteit, initiatief, verantwoordelijkheid. Maar het woningtekort is een probleem, en ook D66 vindt het heel belangrijk dat dit opgelost wordt. Maar laten we daarom ook als gemeenteraad hierin samen optrekken. En het lef hebben om te bouwen. Het College zet in 2020 door op dit punt woningbouw. Zo wordt er extra geld vrij gemaakt voor wonen. D66 vindt dat iedereen recht heeft op een voor hen betaalbare woning. Dat betekent dat we veel moeten blijven gaan bouwen op de nog overgebleven stukken grond in de stad en in de hoogte gaan bouwen, waarbij de leefbaarheid voorop moet staan. Daarin hebben wij als D66 duidelijke keuzes gemaakt en dat zullen we blijven doen.

En ja, voorzitter, dat we keuzes moeten maken, is begrijpelijk. Dat moet ook in het sociaal domein. Voor D66 is van groot belang dat we zorg op maat moeten realiseren, maar dat dit financieel wel haalbaar is. De investering van het KPMG-rapport vinden we goed om zo de zorg zo in de toekomst betaalbaar, te behouden; dat is juist sociaal! De uitspraak van het College om de schotten tussen de beleidsterreinen op te heffen, vinden we ook heel belangrijk, zowel in goede tijden als in slechte tijden. Dit geldt ook voor het sociale domein, vindt D66. We steunen daarom ook niet de jeugdzorg-motie van de SP.

Verder is er extra geld voor de energietransitie, zodat het voor u allen betaalbaar wordt om van het gas af te gaan. Maar ook de binnenstad gezond te houden. Dit is en moet een belangrijke ambitie zijn van het College. We zien ons punt over schone lucht dichterbij komen met bijvoorbeeld de autoluwe binnenstad. Waar wij als d66 erg blij van worden. Een motie om de duurzaamheid ambities op een lager pitje te zetten, kan dan ook niet onze steun vinden. Wel gek dat partijen eerst kritiek hebben op het installeren van 7 wethouders en het vorige college verweten werd te weinig ambitie te tonen, het nu wordt omgedraaid. Het college realiseert te veel is nu het verwijt! Wat D66 betreft; College, Ga door met het harde werken en houd de ambities in stand!

En ja, in een stad waar wordt gewoond, moet ook worden geleefd. En ja, dat betekent een goed voorzieningenniveau. De ambitie uit het coalitieakkoord voor cultuur en sport zijn voor ons leidend en we zijn blij met de concrete voorstellen van het college. We zullen het college houden aan de uitwerking. U denkt vast: “Waar blijven de festivals?” Dat snap ik, maar het college kijkt al naar de mogelijkheden voor een Amersfoorts festival met Koningsnacht, dat is goed nieuws!  Dan hoeven we daar geen motie over in te dienen. Maar we dienen wel een motie in over het nachtnet, omdat we de toegankelijkheid van en naar Amersfoort belangrijk is voor een bruisende stad. Al jaren geeft Dirk-Joost van Hamersveld dit aan en ook vanavond zal hij dat weer betogen.

Ik rond af voorzitter, een goede voorzet is belangrijk in het voetbal. Die voorzet is donderdag gezet bij de ijkpunten discussie voor de begroting. Laten we deze voorzet met succes scoren door gezamenlijk goede afspraken te maken, zodat we de begroting ook na 2020 in evenwicht hebben. Want al met al is het een mooie uitslag deze begroting waarin weinig moties en amendementen door de raad zijn ingediend. Ik concludeer daaruit dat het College haar werk goed heeft gedaan. Lef, durf en moedige keuzes, staan vandaag tijdens deze wedstrijd om de begroting centraal voor D66, al verwacht ik vanavond een betere uitslag voor D66 dan de zaalvoetbalwedstrijd van vrijdag…