Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 november 2019

Als fietser kun je beter door een vrachtwagen, dan door een scooter worden ingehaald.

Afgelopen dinsdag was dan eindelijk de ronde over (e-)scooters. Eind vorig jaar heeft Marjolein Perdok vragen gesteld over de subsidieregeling om een scooter met uitstoot om te kunnen ruilen voor een e-scooter (of e-(bak)fiets) voor zakelijk gebruik. Het bleek dat hiervan helemaal geen gebruik was gemaakt. Het budget dat er voor 2018 stond, bleef dus over en is bij de jaarrekening overgeheveld. Na overleg met ambtenaren en onderzoek naar dergelijke regelingen in andere gemeentes bleek het lastig om een subsidieregeling te maken die meer uitnodigend werkt om een vervuilende scooter om te ruilen voor een e-scooter. Om toch de omslag naar elektrisch te versnellen zijn er dus andere maatregelen nodig.

Marjolein, wat heb je gedaan na de beantwoording van de vragen?
Begin dit jaar heb ik een motie ingediend die oproept zo snel mogelijk een bewustwordingscampagne op te starten om de stad voor te lichten over een verbod op scooters over drie jaar. Dat verbod komt er over drie jaar namelijk sowieso. Omdat ik hiervoor geen meerderheid wist te enthousiasmeren heb ik de motie ingetrokken en samen met GL en PvdA (die wel voor waren) bekeken hoe nu verder.

De vorige raad heeft in één  van de laatste raadsvergaderingen een motie aangenomen die oproept om zoveel mogelijk de transitiepaden in Amersfoort CO2 neutraal in 2030 uit te voeren. Een van die transitiepaden gaat over mobiliteit en is een tijdspad naar emissieloos vervoer in 2030. Vanaf 2022 willen we geen scooters meer met uitstoot en in 2024 moeten alle benzine scooters worden uitgefaseerd. Hier sloot mijn motie bij aan.

En toen?
Na wat onderzoek over de mogelijkheden zijn we gekomen tot een raadsvoorstel dat een nadere uitwerking geeft van de uitfasering van scooters met uitstoot. We beginnen met het weren van scooters met uitstoot uit de binnenstad (aansluitend bij de autoluwe binnenstad). Reden dat we van scooters af willen is de vervuiling. Scooters zijn heel slecht voor de luchtkwaliteit. Als fietser kun je beter door een vrachtwagen dan door een scooter worden ingehaald. In absolute zin stoot een scooter meer fijnstof uit dan een vrachtwagen. En er zijn goede alternatieven (de fiets, elektrische fiets en elektrische scooter) zonder uitstoot die steeds beter betaalbaar zijn. Reden genoeg om de omslag naar elektrisch rijden ook op de scooter te versnellen.

Wat is er afgelopen dinsdag nu besproken?
De ronde van afgelopen dinsdag was een rondetafelgesprek waarbij we het raadsvoorstel met de andere partijen wilden bespreken. Ook stonden we open voor eventuele aanpassingen. Helaas viel het enthousiasme voor het plan tegen. Zelf geloven we in het plan en dus gaan we aan de slag met suggesties van andere partijen om zo tot een breed gedragen voorstel te kunnen komen.

Marjolein Perdok is woordvoerder op dit onderwerp. Over dit, maar ook over andere milieu- en duurzaamheidskwesties kan je via onderstaande link contact met haar opnemen.