Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 8 december 2019

Vervolg scholen als afspiegeling van de wijk

In november stond de vervolg ronde scholen als afspiegeling van de wijk op de agenda.

 

In het coalitieakkoord is afgesproken dat wordt verkend hoe bereikt kan worden dat kinderen bij voorkeur in de eigen wijk naar school gaan. Het doel van de ronde is een beeld te krijgen van hoe de Amersfoortse schoolbesturen hier een bijdrage aan kunnen leveren. Welke ambities hebben zij op dit gebied? Welke eerste stappen willen ze hier voor zetten? En wat hebben ze hiervoor nodig van de gemeente?

 

In april hebben Bram Leeuwenkamp van GroenLinks en ik de eerste ronde hierover georganiseerd. De adviseur onderwijs van de gemeente Amersfoort heeft ons meegenomen in de situatie in Amersfoort. Gemiddeld genomen doet Amersfoort het erg goed, maar er zijn ook een aantal zorgen op het gebied van segregatie. Er zaten een aantal schooldirecteuren aan tafel om over het onderwerp te praten. Een inspirerend gesprek dat vroeg om verdere uitdieping. En dus hebben we een tweede ronde georganiseerd. Ditmaal zaten er verschillende schoolbesturen aan tafel, de drie grote (Meerkring, PCBO en KPOA) en twee kleinere besturen (CorDeo en de Vrije school Amersfoort).

In het gesprek werd de samenwerking benadrukt. Ook werd de oproep gedaan om goed werkende initiatieven voort te zetten. En het belang van een koppeling tussen kinderopvang en basisscholen is genoemd.

 

De wethouder sloot de ronde af met de uitnodiging aan de schoolbesturen om met haar in gesprek te gaan over wat nodig is om alle kinderen in Amersfoort het beste onderwijs aan te kunnen bieden. Ik ben heel blij dat de wethouder met deze uitnodiging kwam omdat ik de ambitie van (sommige) schoolbesturen om de mogelijkheden te onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat kinderen bij voorkeur in de eigen wijk naar school heb gemist. Wordt dus zeker vervolgd.