Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 18 februari 2020

Podium inclusief 20% middensegment (en 35% sociale huur)

Afgelopen dinsdag stond het bestemmingsplan Podium op de agenda van de Raad. In de Raadsvoorstel was de 35% aan sociale huurwoningen al gegarandeerd, maar middels het Deltaplan is er ook afgesproken dat elk nieuw woonproject ook 20% woningen voor het middensegment gerealiseerd zou worden. Hier werd in het voorstel gesproken over een ambitie om dit te halen. D66 heeft daarom met een aantal andere partijen een motie opgesteld die pleit om ook de 20% voor het middensegment te kunnen garanderen.

Verslag van de vergadering
“De meerderheid in de raad steunde het voorstel van het college om woningen te gaan bouwen i.p.v. de geplande kantoorkolossen. Podium geeft straks kans voor veel mensen om een nieuw huis te vinden. Mede op voorstel van D66 komen er van de circa 400 woningen minimaal 35% sociale huur en 20% woningen in het middensegment. Dit geeft hoop voor startende jongeren en voor ouderen die willen doorstromen vanuit hun huidige woningen.” aldus onze woordvoerder RO Dirk-Joost.

Ook is hij verheugd dat een voorstel om minder parkeerplekken te realiseren het niet haalde. “Het is een te complex gebied om een lagere parkeernormen hier te realiseren. Bovendien geeft dat nog meer overlast van vreemd parkeerders voor de huidige bewoners.”

Wethouder Buijtelaar: Dankzij uitstel, gevraagd door Van Hamersveld, heeft het college en ambtenaren de kans gekregen om de door de raad gevraagde aanpassing samen met Heijmans mogelijk te maken waardoor er het mogelijk is om 440 woningen te realiseren.

Nu is het OBV samen met Heijmans aan zet om zo snel mogelijk te gaan bouwen. Podium biedt ruimte voor een kwalitatief goed woningbouwprogramma voor ca. 400 woningen, in een mix van grondgebonden woningen en appartementen.

 

 

Vragen hierover? Dirk-Joost van Hamersveld is onze woordvoerder Ruimtelijk Ordening, waar het wijzigen van een bestemmingsplan (zoals hier) ook onder valt.