Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 april 2020

Vooruitkijken terwijl we stil staan

Een open brief van de fractie aan de leden van D66 Amersfoort:


Beste Amersfoortse democraat,

Het zijn bijzondere tijden en het is een unieke situatie. Het coronavirus heeft ons als samenleving in de ban. Ook in Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen zijn er mensen besmet door het virus en helaas zijn er ook mensen overleden. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden.

Deze tijd staan wij, als D66-fractie, natuurlijk in eerste instantie stil bij deze ontwikkelingen. We hebben veel waardering voor de vele mensen die zich inzetten. Zowel in de zorg, als in het onderwijs, de politie en handhaving als onze gemeente die zich inzetten om de stad draaiende te houden tijdens deze crisis. We zien dat de Nederlandse regering financiële regelingen treft voor ondernemers en maatschappelijke instellingen, waar we ook in onze gemeente veel baat bij hebben. Met veel bezorgdheid volgen we de Amersfoortse ondernemers, zoals de horeca, de cultuursector en de vele ZZP’ers. Sámen houden we het vol, maar natuurlijk voelen we onze verantwoordelijkheid voor de stad nu meer dan ooit.

Ik voel het, als fractievoorzitter van een positieve, verantwoordelijke partij, als mijn plicht om ook vooruit te kijken terwijl we ook stilstaan bij de huidige situatie. Want hoe afschuwelijk deze crisis ook is; de crisis biedt ook kansen voor de toekomst. Dit is het moment om door te gaan met investeren in Amersfoort, om een duurzame en toekomstbestendige economie te realiseren en om hervormingen door te voeren in de zorg.

Investeren in de stad
Het is van groot belang dat het College van Burgemeester en Wethouders blijft investeren in de kwaliteit van de stad. Ik ben blij dat het college dit ook voorstelt. In deze lockdown voelen we allemaal dagelijks het gemis van een concert, een festival of de bioscoop. We merken juist nu het enorme belang van een cultuursector die een crisis kan overleven. Cultuur maakt het leven aangenaam, maar voorkomt ook eenzaamheid en bevordert saamhorigheid. Nu dus geen nieuwe bezuinigingen terwijl we juist nu net een beetje vet op de botten hebben gecreëerd. Verleen de subsidies voor de festivals ook als ze dit jaar niet doorgaan. De vele tijd en het werk die erin zit vraagt om een vergoeding. We zien ook diezelfde waarde voor sport, en zien wat het gemis aan sportief clubleven met ons doet. Dus ook de sportclubs moeten we blijven steunen. We steunen daarom ook het verstrekken van subsidie aan twee sportevenementen, ook al vinden die pas volgend jaar plaats.

Een toekomstbestendige economie
Investeer juist nu in een duurzame economie. Deze crisis slaat een enorme deuk in de economie en als we de deskundigen volgen, zal de wederopbouw heel veel tijd, geld en ingrijpen betekenen. Dat wordt zwaar en geeft daarom de kans én de plicht om te gaan opbouwen vanuit toekomstbestendige waarden. Zoals duurzaamheid, gelijkwaardige kansen, een transparante overheid die samenwerkt met de markt en samen de doelstellingen formuleert. We willen de Amersfoortse economie een gezonde boost geven, en niet op de rem trappen. We willen de woningmarkt nu echt vergroenen door binnenstedelijk te bouwen en te zorgen voor nul-op-de-meterwoningen. Het is nu het moment voor de gemeenteraad om ambitie te tonen: meer inzetten op meer duurzame energie Zie het economische herstel als een kans om te innoveren en niet te investeren in achterhaalde energie.

Hervormingen in de zorg
In het coalitieakkoord hebben we afgesproken de kosten van de zorg beheersbaar te willen maken. De voorgestelde maatregelen die zijn doorgevoerd halen nog niet het gewenste effect, terwijl de zorgvraag wel blijft toenemen. Ook door het coronavirus zien we hoe kwetsbaar en afhankelijk onze zorg is en hoe belangrijk goede zorg en een flexibele zorgsector is als het erop aankomt. De sector laat ons zien, zelf heel goed te kunnen bepalen wat nodig is, hoe opgeschaald kan worden en hoe weer afgeschaald. Hoe samengewerkt kan worden om de druk te verdelen. Met heel veel respect zien we de toewijding en het ethos. We willen de sector niet betuttelen door in de raadszaal te bepalen wat men nodig heeft. We willen dat de sector zelf regie kan voeren. We willen in gesprek over de kerntaak van de gezondheidszorg en wie er nodig zijn in Amersfoort om die kerntaak samen uit te kunnen voeren, afschalen waar en wanneer het kan, en opgeschaald als het moet. Als politici moeten we dingen mogelijk maken, maar niet denken dat we dan ook op de stoel van de deskundige moeten gaan zitten. Dus moeten we keuzes maken.

Vooruitkijken gaan wij als D66-fractie ook de komende tijd doen. Elke week zullen we een ‘Hulde aan’ bericht schrijven. Waar zijn we trots op of wat ontstaat er in deze tijd? We zien verschillende initiatieven ontstaan die verbinding brengen tussen inwoners binnen wijken. Het gevoel van ‘Wij Amersfoort’ het motto tijdens Koningsdag vorig jaar, is nu meer dan ooit in volle betekenis te zien in de stad.

We zullen en willen doorgaan met leven in Amersfoort en zullen door gaan met het besturen van deze stad. Dat het College intussen ook weer verder kijkt, stemt ons goed. Ook als fractievoorzitter ben ik blij dat we door gaan en dat er bijvoorbeeld een online ledenvergadering komt. Ik hoop je daar te zien.

Wij, als fractie ,vergaderen nu door middel van online verbindingen. Dat is behelpen, veel liever zien we elkaar en voelen we elkaar aan zoals het bedoeld is. Maar toch; we zijn dankbaar dat we leven in een tijd waarin dit technisch mogelijk is. Dat maakt ook contact met jou als lid van D66 Amersfoort mogelijk. Dus als er vragen zijn of opmerkingen voor de fractie laat het ons vooral weten. Wij zijn goed bereikbaar.

Laten we vooruitkijken terwijl we zorgvuldig stilstaan

 

Namens de D66 Amersfoort fractie,

Tyas Bijlholt

Fractievoorzitter