Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 mei 2020

Hulde aan de leraren van Amersfoort

We hebben allemaal te maken met de totaal veranderde situatie. Ook in Amersfoort moet iedereen (bewoners en ondernemers) zich aanpassen op de nieuwe anderhalvemetersamenleving. Wat betekenen deze veranderingen? Wat kan er wel (doorgaan) en wat niet? Welke nieuwe initiatieven ontstaan hierdoor? In deze periode komt D66 Amersfoort met de blogserie ‘Hulde aan’, waarin we elke keer een onderdeel in de samenleving uitlichten, in het zonnetje zetten. Dit keer is de beurt aan het onderwijs. Marjolein Perdok is onze woordvoerder op deze portefeuille.

De afgelopen zes weken stonden bij mij thuis, net als bij veel ouders, in het teken van de combinatie van thuiswerken en schoolwerk.

Op zondag 15 maart werd door het kabinet besloten dat alle scholen hun deuren moesten sluiten. Vanaf dat moment zijn alle scholen keihard aan de slag gegaan met onderwijs op afstand en het inrichten van opvang van kinderen met ouders in vitale beroepen en kinderen uit kwetsbare gezinnen. Gelukkig kregen de scholen vrijheid om dit naar eigen inzicht zo goed mogelijk vorm te geven. Bemoeienissen vanuit de landelijke of lokale overheid zou hierbij eerder een last dan een zegen zijn. Wel is vanuit de gemeente en verschillende organisaties ondersteuning mogelijk. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat alle kinderen over een laptop (of ander device) kunnen beschikken om het schoolwerk op te maken en bij zorgen over veiligheid.

Hulde aan…

Alle leerkrachten, vakleerkrachten, ondersteunend personeel en directeuren hebben de afgelopen weken bergen werk verzet om alle kinderen in Amersfoort stuk voor stuk zo goed mogelijk onderwijs te laten volgen op afstand. En daarbij ging het niet alleen om de klassieke schoolvakken zoals rekenen, (begrijpend) lezen, taal en spelling. Er was ook veel aandacht voor de kinderen en ruimte om hen hun verhaal te laten doen op de vele Skype-, Zoom- en Classroom-momenten of een ouderwets telefoongesprek. En er waren vele creatieve en sportieve opdrachten. Op de site van SRO bijvoorbeeld staan heel veel filmpjes van verschillende Amersfoortse vakleerkrachten gym en buurtsportcoaches die een thuis-gymles geven. Door goede samenwerking met basisscholen stonden links naar die filmpjes elke week op de weektaak. Ook leuk om als ouder samen met je kind te doen tussen het thuiswerken door.

Dinsdag 21 april maakte het kabinet bekend dat de scholen na de meivakantie (vanaf 11 mei) weer opengaan. En dus moest iedereen op school opnieuw aan de slag om onderwijs deels op school en deels thuis vorm te geven. Ook nu is het wederom gelukt om hier snel invulling aan te geven, zodat alle kinderen weten op welke dagen ze na de meivakantie weer naar school mogen.

En nu is de meivakantie aangebroken. D66 Amersfoort wenst al het onderwijspersoneel een hele fijne welverdiende vakantie!! Hopelijk een tijd om bij te komen van de gekte van de afgelopen zes weken.

 

Marjolein Perdok

Marjolein is onze woordvoerder op de portefeuille onderwijs. Uiteraard is zij te bereiken voor eventuele vragen.