Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 10 mei 2020

D66 Amersfoort wil meer ruimte voor terrassen

Het plaatje komt je misschien wel bekend voor. Het was dé coverfoto van ons verkiezings-magazine, niet wetende dat nog binnen de vier jaar van de raadsperiode het pakken van een terrasje onmogelijk zou worden. Gelukkig lijkt er, na weken van noodzakelijke coronastilte in de stad, ruimte te komen om het maatschappelijk en economisch leven weer wat te gaan opstarten. Daarom hebben we schriftelijke vragen gesteld over de terrassen van Amersfoort. Het zou namelijk fijn zijn als er meer ruimte ín regels en meer ruimte vóór terrassen zou komen.

Met behoud van de 1,5m maatregel mogen terrassen weer open per 1 juni. De eerste zorg is om dat veilig en verantwoord te organiseren. Ondernemers kunnen daarom minder tafels plaatsen en zoeken dus ruimte om te kunnen ondernemen binnen de regelgeving. De landelijke zoektocht is of de terrassen meer ruimte kunnen krijgen en zo meer tafels kwijt te kunnen en de verliezen voor 2020 te beperken waar mogelijk. In veel steden wordt hierover al gesproken met de horecaondernemers. Dat is ook in Amersfoort economisch hard nodig, maar bovendien kan de stad wel weer wat leven in de brouwerij gebruiken.

Voor D66 was dit de aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het voornemen van het kabinet om terrassen weer open te laten stellen?
  2. Is het college bekend met de initiatieven in andere steden om op de grotere pleinen de terrassen te vergroten voor de horeca?
  3. Is het college bekend met de oproep van Koninklijke Horeaca Nederland om alles te doen wat mogelijk is om de horecaondernemers weer wat lucht te geven?
  4. Is het college ook in Amersfoort in gesprek met de horeca over dit onderwerp?
  5. Zo nee, waarom niet?

Het zou fijn zijn als we als gemeente en Raad op deze manier de horeca kunnen helpen en faciliteren. Dingen mogelijk maken is voor ons niet hetzelfde als geld geven. Op Twitter zijn al meerdere goede ideeën geopperd voor nieuwe terraslocaties. Ook een voornemen van D66 Utrecht zou ‘het reddingsplan’ van de horeca kunnen zijn.

Schriftelijke vragen stellen is een van de middelen als raadslid om meer informatie te verkrijgen over een onderwerp of om zaken te agenderen. Irma Dijkstra heeft, namens onze fractie als woordvoerder Economie en Stadshart, deze vragen ingediend.