Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 10 mei 2020

Hulde aan de doorzetters in de bouw

Doorgaan

In deze tijden van onzekerheid is het van groot belang dat alle overheidsinstellingen er alles aan doen om mogelijke belemmeringen of vertragingen te voorkomen, op welk vlak dan ook. Dat geldt ook voor de gemeente en alle organen die daarbij horen. Wij als fractie maken daar ook deel vanuit. Daarom hebben wij telkens aangegeven dat het nemen van besluiten, hoe klein ook van aard, doorgang moet vinden. Een aantal fracties binnen de gemeenteraad van Amersfoort heeft daar in ander standpunt in. Hierdoor zijn een aantal besluiten vooruit geschoven. In onze ogen was dat absoluut niet nodig. Samen met de Griffie werd tenslotte een voor iedereen veilige omgeving gegarandeerd en bleef de democratische legitimering van de besluitvorming gewaarborgd. Gelukkig zijn een aantal besluiten in de afgelopen periode wel genomen. Waaronder bestemmingsplannen zoals “Stationsgebied de Hoef-West” en “Kop van Isselt”.

Niet vertragen met bouwen

Door het nemen van besluiten over de bestemmingplannen, voorkomen wij dat de stad op slot gaat. Dat is van groot belang; tenslotte is er een groot woningtekort. Door juist bij de benoemde bestemmingplannen een besluit te nemen zien we ook het vliegwieleffect. Andere projecten van transformatie of nieuwbouw, in de Hoef en de Isselt worden door ontwikkelaars en woningbouwcoöperaties voortvarend aangepakt. In sommige gevallen al gerealiseerd. Ook dat verdient een compliment, tenslotte “samen maken we de stad”. Hulde voor de doorzetters in de bouw en de daar aan gerelateerde branches.

Het zijn onzekere tijden, maar dat wat wij zagen na afloop van de laatste economische crisis moeten we trachten te voorkomen. In die crisis lag de bouw nagenoeg stil. Mede daardoor is daarna de vraag voor woningen vele malen groter was dan het aanbod. Daar plukken we nu nog steeds de wrange vruchten van. Het in tempo ontwikkelen van woningen, circa 1.000 per jaar, volgens het principe van het Amersfoortse ‘Deltaplan Wonen’ blijft dus van groot belang. De afspraken daarin koesteren wij enorm. Daarom moet iedereen die een bijdrage kan leveren aan de voortgang daarvan zijn uiterste best doen. Dat geldt dus ook voor de gemeenteraad.

Niet alleen het gebrek aan passende en betaalbare woningen is van belang voor onze stad maat ook de werkgelegenheid en een vitaal bedrijfsleven zijn gebaat bij doorgaande besluitvorming. Iedereen wil doorgaan en als we samen tot het gaatje gaan moet het lukken om ook sterker uit deze zware periode te komen.

 

Dirk-Joost van Hamersveld is onze woordvoerder op de portefeuille RO, waar het vaststellen van bestemmingsplannen ook bij hoort. De portefeuille Wonen valt onder Tyas Bijlholt en Wouter van Schagen. Uiteraard kan je altijd in contact komen bij vragen.