Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 mei 2020

Een geslaagde, digitale, Raadsvergadering

De eerst volledig digitale Raadsvergadering met de allereerste digitale stemming zit erop. Om 19 uur zaten alle raadsleden klaar, maar bleken er nog wel wat problemen te zijn met microfoons aan en uit krijgen. Ook de eerste ‘proefstemming’ verliep niet lekker, maar na een korte schorsing stroomden er bij een tweede proefstemming 39 stemmen binnen. Wij kijken terug op een geslaagde vergadering en behandelen hieronder onze moties.

Een extra update vanuit de GGD voorafgaande aan de Amersfoortse begroting

Als Raad ontvingen wij een zienswijze op de begroting van de GGD. De begroting voor 2021 was in maart 2020 al vastgesteld, maar hierin stond dat er geen rekening gehouden hoefde te worden met extra kosten in 2021 vanwege het coronavirus. Daar komt de GGD nu op terug. Wij zijn als fractie trots op al het werk wat de GGD in deze tijd verzet, maar vinden dat wij als gemeenteraad ook de verbonden partijen moeten blijven controleren. Vandaar verzochten via een motie om aan de zienswijze een extra beslispunt toe te voegen; een update van de begroting nog voor de bespreking van de Amersfoortse begroting van 2021.  Een andere reden voor deze motie was dat ons al eerder was opgevallen dat de GGD áltijd al met zienswijzes op de begroting komt. Op elke begroting een zienswijze moeten inleveren, hoeft niets te betekenen, maar moet je wel goed blijven controleren.In augustus/september kan de verwachte financiële impact van COVID-19 dan ook besproken worden. De Raad was het met ons eens, 35 stemmen voor.

Amersfoort Centraal met levendige plint

In deze raadsvergadering is de gebiedsvisie van het nieuwe Amersfoort Centraal vastgesteld. Een weloverwogen plan waarbij er veel input is geweest van omwonenden en van de Fietsersbond, een belangrijke partner in dit project. In het plan werd gesproken over levendige plinten, waarbij ons opviel dat hiermee vooral gedacht wordt aan winkels of horeca. En levendige plinten zijn in veel projecten al ingezet, maar de plinten zijn lang niet altijd gevuld. En leegstand heeft een negatief effect op het gebied. Daarom hebben wij in een motie aangegeven dat wij het College verzoeken om alle mogelijkheden te onderzoeken. Een levendige plint kan namelijk ook bestaan uit broedplaatsen, kantoor of zelfs wonen. Uiteraard kan horeca of detailhandel ook, maar wij willen gaan voor een duurzame constante bezetting. De Raad was het met ons eens, 37 stemmen voor.

Geef voetgangers en fietsers hun anderhalve meter

Corona en de nieuwe anderhalvemetersamenleving. Iedereen heeft er mee te maken en zo ook de voetgangers en fietsers. Toch merkten wij dat dit in Amersfoort op bepaalde plekken zorgt voor knelpunten, zo ook bij de wegwerkzaamheden aan de Leusderweg en het Smallepad. Samen met GroenLinks en SP hebben wij een motie geschreven waar wij het College verzoeken om te inventariseren waar de knelpunten zitten en het moeilijk of zelfs onmogelijk is om de anderhalve meter in acht te kunnen nemen. Een bijna unamiem besluit, 38 stemmen voor.

Meer tijd (mogelijk) voor participatie bij de RES

De coronamaatregelen zorgen ervoor dat fysieke bijeenkomsten niet gehouden mogen worden, waardoor ook de participatiebijeenkomst voor de RES van Regio Amersfoort op 15 april geen doorgang kon vinden en is omgezet in een online mogelijkheid om een reactie te geven op het conceptbod.
Begin april door de NP RES is besloten tot een verruiming van het tijdschema voor de RES, wat inhoudt dat het conceptbod voor de RES niet op 1 juni, maar op 1 oktober 2020 moet worden ingediend. Die uitstel biedt ruimte voor een betere invulling van de participatie.
Daarom verzochten wij het College van die extra tijd gebruik te maken om inwoners breed te informeren over de RES zodat na dit informatietraject de participatie beter ingevuld kan worden dan hoe dit nu vanuit Regio Amersfoort is opgepakt. Dit zou wellicht nog kunnen zorgen voor een extra ambitie vanuit inwoners van Amersfoort in de RES. De resultaten van de participatie kunnen dan 1 oktober worden meegenomen. Ook deze laatste motie van ons op deze avond is aangenomen, unaniem met 39 stemmen.

Een geslaagde vergadering dus! En de eindtijd? Nog net voor 23 uur; ook dat is redelijk.

Vragen over een van deze onderwerpen?

GGD en verbonden partijen: Irma Dijkstra
Gebiedsvisie Amersfoort Centraal: Dirk-Joost van Hamersveld
Corona (Tyas Bijlholt) en mobiliteit: Dirk-Joost van Hamersveld
RES: Marjolein Perdok