Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 14 juli 2020

Hart voor omwonenden Emmaüskerk

Al eerder zijn er Rondes geweest over de geplande woningbouw rondom de Emmauskerk in het Soesterkwartier, waarin omwonenden aangaven dat ze bang waren voor te weinig parkeerplaatsen in de buurt, zorgen maakten over de verkeersveiligheid en sluipverkeer. Er waren wel 12 insprekers tijdens de Ronde. Als D66 hebben we hier aandachtig naar geluisterd.

In wijken als het Soesterkwartier is de parkeerdruk hoog. Bij het bouwen van de wijk is er nooit rekening gehouden met zoveel auto’s. Op het kerkplein zijn twee parkeerplaatsen met beide 10 plekken en 6 officiële parkeerplaatsen aan de achterkant. In het plan wordt er rekening gehouden met de officiële parkeerplaatsen die nu in het gebied zijn. Maar daarnaast worden er nu veel stoepen ook als parkeerplaats gebruikt en worden er op het pleintje meer auto’s geparkeerd dan er parkeerplaatsen zijn. Dit is nu allemaal mogelijk en straks zou dat tot onveilige situatie kunnen leiden. De parkeerplaatsen staan ook vol als er geen activiteiten plaatsvinden in de kerk. De buurt heeft deze plekken nodig. Het is niet het toevoegen van blik in het zichtveld; de auto’s zijn er nu immers.

Nu is het zo dat wij verkeersveiligheid ook belangrijk vinden. Op de Noordewierweg is onlangs een gedeelte omgezet naar 30km-zone. Hier houdt nog niet iedereen zich aan; de Kinderwijkraad had deze week nog de stoepkrijtactie ‘Verkleuring’ (in plaats van bekeuring). Hier zijn dus nog stappen te maken.

Omdat het project aan de Noordewierweg ligt en we het parkeerprobleem niet ongehoord willen laten, hebben wij via een amendement het College opgeroepen om het plein voor de Emmaüskerk en het aansluitende deel van de Noordewierweg gelijktijdig met de uitvoering van het plan her in te richten en daarbij circa 10 extra parkeerplaatsen te realiseren. Zo komen wij de buurt tegemoet.

Helaas is er nog niet bekend of onze motie uitgevoerd zal gaan worden. Bij de stemming waren er 18 stemmen voor en 18 stemmen tegen. Hierbij verplaatst de stemming naar na het zomerreces. Wel is er een motie aangenomen waarin opgeroepen is om de leefbaarheid in de buurt te onderzoeken. Hier hebben wij ook voor gestemd, waarmee er ook voldoende aandacht zal zijn voor het parkeertekort en de veiligheid.