Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 september 2020

Tijd om vooruit te kijken

Beste Amersfoorters,

Met het zomerreces achter de rug is de fractie van D66 Amersfoort weer begonnen aan het nieuwe politieke seizoen. In het reces zagen we dat ook veel Amersfoorters de vakantie doorbrachten in Nederland door corona. Nu is het in onze eigen stad fijn om te zijn! Van fietsen door Hoogland-West, wat drinken op de Hof tot aan picknicken in het Randenbroekerpark. Door corona zijn we misschien wel meer van onze stad en dorpen gaan houden. Dat corona een hardnekkig virus is, lijkt steeds meer een werkelijkheid. We wachten in spanning op een vaccin, maar wie weet wanneer en of we dan van corona af zijn.

Als fractie hebben wij al meerdere malen stil gestaan bij het feit dat de coronacrisis een crisis is die veel impact heeft op onze stad. D66 Amersfoort heeft veel waardering voor hoe iedereen in Amersfoort met de beperkingen omgaat. Natuurlijk vragen we steeds aandacht voor de positie van de ondernemers in cultuur en horeca en de vele zelfstandig ondernemers. Dat mag van ons worden verwacht. En ook dat we positief vooruitkijken, als progressieve sociaal-liberale partij. De vraag daarbij is: hoe komen we van crisis naar normaal, ook als normaal betekent, dat een virus erbij blijkt te moeten horen?

We zien enorm veel creativiteit in de stad in het aanpassen van de eigen activiteiten aan de corona-richtlijnen. Sportverenigingen, de horeca, musea, de scholen en culturele instellingen zijn alle op hun eigen manier bezig weer te kunnen draaien en zijn of haar activiteiten te kunnen doen. Vaak lukt het en soms helemaal niet. Helemaal goed voelt het nooit, omdat afstand houden geen kenmerk van kuddedieren is. We hebben nabijheid nodig en menselijk contact. Toch houden we afstand, omdat we onze verantwoordelijkheid willen nemen.

Dat er regels zijn vanwege corona, is logisch. En aan die regels moeten we elkaar houden. Ook D66 Amersfoort heeft niets met fakenieuws en onrust stoken, maar wel met vertrouwen in elkaar en in de deskundigen. Richtlijnen volgen we en het handhaven respecteren we. Duidelijkheid is in crisistijden nodig en brengt rust. Als gemeenteraad stonden we buitenspel door de noodverordening maar dat was gepast; ruimte voor de bestuurders en de uitvoerders om snel besluiten te kunnen nemen. Dat kan natuurlijk niet blijvend zijn, want zo hebben we ons democratisch duale stelsel niet bedoeld. Crisismaatregelen zijn tijdelijk en de raad moet haar controlerende en beleidsbepalende taak kunnen uitvoeren en bovendien kunnen instemmen met ingrijpende financiële keuzes. Daarom vinden wij dat op terreinen waar de volksgezondheid en de openbare orde niet in gevaar zijn, de Raad aan zet moet zijn en het College van B&W op die vlakken de ingrijpende zaken moet voorleggen aan de Raad ter besluitvorming. In de komende periode zullen wij hier meer aandacht voor vragen.

Vanwege de onzekerheid over de komst van een vaccin en de realiteit van de economische crisis vinden wij dat we de vraag moeten durven stellen: hoe nu verder? D66 zal, zoals altijd, ook in dit gesprek positief-realistisch zijn. We begrijpen goed dat de Amersfoorters weer een voorstelling willen bezoeken, weer willen gaan sporten, op de markt boodschappen willen doen en in de avond ergens willen eten in de stad. Want dat willen we zelf ook; met elkaar en met onze dierbaren. We zien dan de zorg bij de ondernemers: houdt iedereen zich aan de regels en hoe zorg ik dat ik daar geen boete voor krijg?

Maar is handhaven en hoge boetes de blijvende oplossing? Overtreedt iedereen niet wel eens de 1,5 meter afstand? En zijn boetes van 4.000 euro voor ondernemers in deze economische crisis wel rechtvaardig? Vooral stellen we de vraag: welke ondernemer kan en wil zo doorgaan, als corona niet weggaat en de boetedreiging blijvend wordt? Welke ondernemer wil zich laten leiden door angst in plaats van ondernemerszin? De werkgelegenheid staat onder druk staat, ook in Amersfoort. Als fractie van D66 Amersfoort staan we daar ook voor. Ondernemers moeten we ontlasten waar het kan.

Als fractie zullen wij ons de komende tijd inzetten voor de volgende zaken:

  • In de gemeenteraad het gesprek starten, op welke wijze de gemeenteraad als hoogste en enige democratisch orgaan meer betrokken gaat worden bij eventuele nieuwe besluiten die betrekking hebben op deze gemeente. Daartoe hebben we vandaag een motie over ingediend die wil zo snel mogelijk met de raad willen bespreken. Klik hier voor de motie.
  • Hoe betrekken we de stad en speciaal nog onze jongeren bij de toekomst van de ontwikkelingen. D66 Amersfoort vindt het van groot belang dat er perspectief is voor iedereen in de stad, daarom hebben wij al voor de zomer hierover vragen gesteld aan het college. We wachten nog op hoe het college de stad willen betrekken. Lees hier onze vragen.
  • Dat er ook een tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector in Amersfoort komt. Ook daar hebben wij als fractie vragen over gesteld aan het college. Deze vragen hebben wij op 18 september gesteld. Deze vragen zijn te vinden op de website van de gemeente(raad).
  • Het college aansporen een gesprek te voeren met de markt en horeca om zo lang mogelijk de pleinen beschikbaar te houden voor de ondernemers ook na 1 november a.s.
  • Als fractie en Raad scherp blijven en kunnen sturen op de terreinen waar de volksgezondheid en openbare orde niet in gevaar zijn.

Wil je met ons meedenken? Graag! Vind ons via onze website, mail, telefoon of via de social-media.

 

Tyas Bijlholt
Irma Dijkstra
Dirk-Joost van Hamersveld
Marjolein Perdok
Nour Said Belkasmi
Wouter van Schagen