Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 27 september 2020

Waarom 30 km/u de nieuwe norm moet worden. AANGENOMEN. En waar wel en waar niet?

In Ronde-vergadering van 1 september presenteerde D66 het plan om een nieuwe norm op de maximale snelheid vast te stellen. Ook in het AD is hier aandacht aan besteed. Toch bleek er verwarring te zijn. Zomaar alle straten naar 30 kilometer per uur is dan ook niet het plan, maar daar waar het logisch is wel. Als D66 zijn we voor deze nieuwe norm, maar hebben we ook gemerkt dat uitleg hierbij belangrijk is. Een uitleg van Dirk-Joost van Hamersveld over waarom 30 kilometer per uur beter is voor alle mensen.

Veiligheid voorop
Verschillende onderzoeken wijzen uit dat snelheidsverlaging leidt tot meer verkeersveiligheid en minder ongelukken. Daarom vindt D66 het wenselijk om binnen de bebouwde kom van Amersfoort uit te gaan van 30 km per uur. Als je naar het kaartje van Amersfoort kijkt, zijn er ook direct een paar straten aan te merken waarbij het gek is dat er op delen 50 km per uur en op andere delen 30 km per uur geldt.

Waar geldt de nieuwe norm niet?
Het is niet zo dat ons voorstel inhoudt dat op alle wegen in Amersfoort straks 30 km per uur gereden gaat worden. Enkel bij verbindingswegen een hogere snelheid toe te staan. Een voorwaarde hierbij is wel dat dit alleen kan als er vrijliggende fiets- en voetpaden mogelijk zijn. Wegen als de Rondweg Noord en de Ringweg Koppel voldoen daar bijvoorbeeld al aan. In elke wijk voldoen er wel wegen aan deze eisen.

Niet van de een op de andere dag
Niet op elke weg kan je zomaar de snelheidsmaximum omlaag doen. Immers, als een straat breed is, nodigt dit uit tot harder dan 30 km rijden. In de komende jaren zijn bepaalde straten aan de beurt voor een opknapbeurt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Jan van der Heijdenstaat en de Noordewierweg. Op deze straten voel je je als fietser en voetganger niet altijd even veilig. Rekening houden met deze nieuwe norm kan meegenomen worden in het herinrichten van straten.

Een norm met positieve gevolgen
Een nieuwe norm kan ook positief uitwerken op straten waar nu al 30 km per uur gereden moet worden, maar waar in de werkelijkheid harder gereden wordt. De Soesterweg en Hamseweg zijn hier voorbeelden van en zouden profijt kunnen hebben van deze nieuwe norm.

Een lagere snelheid zorgt er ook voor dat kinderen en ouderen veiliger de straat over kunnen steken. Kortom, het bevordert de veiligheid en vrijheid van iedereen en voor de automobilist wordt de reistijd nauwelijks verlengd. Ook de aanrijdtijden voor de hulpdiensten worden niet tot nauwelijks beïnvloed.

Onze motie
Daarom hebben wij een motie ingediend, behandeling a.s. dinsdag 29 september, waarin we het college verzoeken als basis in alle programma’s 30 km als standaard op te nemen en te onderzoeken hoe snel de omzetting naar 30 km-straten kan worden uitgebreid. Tegelijktijdig vragen wij om pilots op te starten, zodat er inzicht ontstaat in de uitvoering en eventuele weg te nemen belemmeringen van de uitbereiding van de 30 km zones.

Bewoners willen we uiteraard betrekken in de afwegingen. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn veiligheid voor de voetganger en meer ruimte maken voor fietsers. Dit plan kan dan ook bijdragen aan de doelstellingen van het Fietsplan.

De motie is aangenomen met een ruime meerderheid in de Raad. Dank aan de mooie toevoegingen van PvdA, GroenLinks, CU en SP.