Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 november 2020

Algemene beschouwingen in coronatijd

De tekst die fractievoorzitter Tyas Bijlholt op 3 november heeft uitgesproken in de gemeenteraad, is hieronder te vinden:

De Algemene Beschouwingen, het belangrijkste debat samen met de Kadernota. Het moment waar wij als gemeenteraad het geld vaststellen voor het komende jaar met de bijbehorende ambities. Maar het is dit keer ook een bijzonder moment, omdat we in de coronacrisis zitten. Een tijd waarin iedereen merkt dat zijn dagelijks leven is veranderd. Dit vraagt van de politiek ook een blik om verder te kijken.

Voorgaande jaren schreef ik mijn Algemene Beschouwingen tijdens een treinreis onderweg. Door corona maak ik net als vele andere Amersfoorters veel tijd door in de stad en dorpen. Door corona zijn we misschien zelfs wel meer gaan houden van Amersfoort. Deze keer schrijf ik het op mijn werkplek op de Isselt. Een bedrijventerrein dat volop in ontwikkeling is. Ondernemers die er alles aan doen om hun onderneming door te kunnen zetten. De coronacrisis heeft veel impact op onze stad. D66 Amersfoort heeft veel waardering voor hoe iedereen in Amersfoort met de beperkingen omgaat. Natuurlijk vragen wij steeds aandacht voor de positie van de ondernemers in cultuur en horeca en de vele zelfstandig ondernemers. Dat mag van D66 worden verwacht, maar we moeten ook verder en om ons heen durven te kijken

Wat er in de wereld verder gebeurt, is niet allemaal om trots op te zijn. Wat er in Frankrijk is gebeurd, is afschuwelijk. Vrijheid van meningsuiting is een recht die je hebt, ook in Nederland. Dat inwoners zich ongerust maken is begrijpelijk. Ook is het onbegrijpelijk dat onze eigen regering in Nederland meer inspanningen verricht om het koningspaar weer op te halen van hun vakantie in Griekenland, terwijl ze ondertussen tienduizenden vluchtelingen laat zitten in datzelfde Griekenland; dat is beschamend en heel triest.

Voorzitter, 1966 het jaar dat D66 is opgericht. D66 is opgericht omdat het politieke stelsel moest worden vernieuwd, verjongd en het afgelopen moest zijn met oude politiek. Deze opdracht geeft nog elke dag de fractie van D66 Amersfoort de drive om ons hiervoor in te zetten op lokaal niveau. De fractie van D66 Amersfoort heeft een duidelijke opvatting van het voeren van politiek. Positief-kritisch kader stellen, controleren en volksvertegenwoordiger zijn. Statements over discriminatie en onze functie als democratisch orgaan komen vanzelfsprekend van de Democraten 66.

De begroting die voorligt is wat D66 Amersfoort betreft niet voldoende toekomstbestendig. De economische crisis raakt iedereen binnen onze gemeentegrenzen. Maar ook van hen verwachten we dat ze hun huishoudboekje op orde hebben. Dat moeten wij natuurlijk als gemeente ook doen. Als gemeenteraad hebben wij met elkaar afgesproken dat we een weerstandratio willen hebben van 1,0. Dat het binnen de huidige kaders van de Raad niet te realiseren is, snappen we volkomen. Wil je dat doen, dan moet je gaan praten over de ambities waar de Raad overgaat. Dat de Raad daar niet al te veel duidelijkheid in heeft gegeven, was zichtbaar in de ronde die het CDA samen met D66 had geagendeerd voor de zomer.

Als D66 hebben we niet stil gezeten. Ik ben ook trots op mijn collega’s in de coalitie. Want wat door sommigen in de raad misschien als onmogelijk werd gezien, is ons gelukt. We temporiseren sommige ambities, omdat ook wij snappen dat er geld moet worden gevonden om onze reserves weer aan te vullen. Het dualisme laat zien dat wij als coalitiefracties positief kritisch zijn op dit college en onze rol als gemeenteraadsleden pakken.

Er is wel overwogen een keuze gemaakt met dit amendement. De ambities blijven overeind en verwachten we dat het college het maximale met het beschikbare budget doet. Keuzes maken doet altijd pijn helemaal in deze tijd. Maar onze ambities voor een duurzame groeiende stad blijven als D66 Amersfoort overeind. We moeten elke dag blijven zoeken naar de beste keuzes en vernieuwing opzoeken. Hans van Mierlo zei het al: ‘Veroudering kun je niet tegenhouden, vernieuwing wel.’. Dat kunt u verwachten van D66 Amersfoort.