Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 april 2021

Corona-update: D66 stelt vragen over heffing precario

Na elke persconferentie vindt er ook in Amersfoort een speciale vergadering met de gemeenteraad plaats over corona en de bijbehorende maatregelen. Nadat we deze week hebben gehoord dat de versoepelingen nog even uitblijven, vonden wij het tijd om  tijdens deze corona-update met de burgemeester vragen te stellen over de precarioheffing.

Afgelopen week zijn namelijk de aanslagen voor precariobelasting bij de horecaondernemers binnengekomen. Iedereen weet hoe moeilijk deze ondernemers het in deze tijd hebben, financieel misschien zelfs zeer moeilijk. Een belastingaanslag als deze komt hard aan in een tijd waar bij velen het water tot aan de lippen staat. Juist nu moeten wij als overheid rust en duidelijkheid verschaffen aan hen. Dit is ook de boodschap die D66 Amersfoort tijdens corona continu uitdraagt en meegeeft aan het college. De zorg voor onze ondernemers vraagt wat ons betreft meedenken en D66 waardeert het zeer dat het college dat ook steeds doet in de lokale afwegingen rondom corona. Het motto is “we doen het samen”, en in deze periode van de (hopelijk) laatste en helaas zwaarste loodjes, komt het erop aan dat we dit motto ook blijven uitvoeren en naleven.

Wij onderstrepen dit met een willekeurig voorbeeld van een Amersfoortse ondernemer die om redelijkheid en billijkheid vraagt in de volgende Linkedin-post.

Voor het jaar 2021 heeft de fractie van D66 daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Vorig jaar is de keuze gemaakt om de precariobelasting niet in rekening te brengen voor terrassen gedurende de periodes dat de terrassen gedwongen gesloten moesten blijven.Is het college het met ons een dat een dergelijke regeling ook voor 2021 zou moeten gelden?
  2. Zo nee, graag toelichten waarom niet?
  3. Zo ja, Kan het college een voorstel hiertoe snel aan de raad voorleggen?
  4. Zo ja, Wil het college de horecaondernemers zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van dit voorstel?

Er is een zeer snelle reactie van het College gekomen. De horecaondernemers worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Houd jezelf op de hoogte en volg ons via Facebook, Twitter of Instagram. Wil je meer betekenen? Word nu lid (al vanaf 1 euro per maand).