Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 15 mei 2021

Onze terugblik op het aftreden wethouder Buijtelaar

Over het opstappen heeft D66 Amersfoort in het persbericht de volgende boodschap gegeven: D66 vindt dit een verstandig besluit en respecteert het dat oud-wethouder Buijtelaar zijn politieke verantwoordelijkheid heeft genomen in het vastgelopen project Westelijke Ontsluiting. Toch bleven er vragen onbeantwoord. In dit stukje blik ik als fractievoorzitter terug op de afgelopen tijd.

In alle openheid: D66 wil goede besluiten kunnen nemen op basis van de juiste en volledige informatie en daarom is het nodig dat we het bestuur van de stad goed kunnen bevragen, kunnen supporten of kunnen bekritiseren. Volledige informatievoorziening aan de raad is nodig, maar ook gewoon principieel juist en normaal.

Namens de fractie van D66 Amersfoort heb ik in het debat van 11 mei jongstleden aangegeven dat we ongelukkig zijn over het verloop van dit proces, het stagneren en de huidige impasse. Het ging en gaat ons nog niet of hoe nu verder met de Westelijke Ontsluiting, maar om het proces. Ook in de aanloop naar de beslissing van de heer Buijtelaar hadden wij hierover nog geen standpunt ingenomen. Feitelijk ging het ons vooral om de onvolledige informatievoorziening aan de raad. De constatering van onvolledigheid speelde al langer.

Zoals gezegd: niet alleen in het debat van afgelopen dinsdag hebben wij aangegeven dat wij ongelukkig waren met de terugkerende en onvolledige informatievoorziening, maar dit  deden we ook al in de eerdere vergadering op 13 april. We hebben voorafgaand aan die bijeenkomst bovendien 26 schriftelijke vragen gesteld die vooral gingen over het proces en hoe de informatie is verstrekt in dit dossier.

De heer Buijtelaar heeft deze onvolledigheid met zijn terugtreding als wethouder wat ons betreft erkend en daarvoor verantwoordelijkheid genomen. Hij zei daarover: ‘De vele vragen die zijn gesteld over de wijze van aanbesteding, de ramingen en het plafondbedrag zijn voor mij indicatief dat we dat nog beter hadden moeten verklaren, en moeten duiden’.

Waarom ik (in afstemming met de fractie) nu begrip en waardering voel voor het terugtreden van de wethouder, en eerder een motie van afkeuring voldoende vond, is, omdat het onvolledig informeren van de raad incidenteel wellicht te beargumenteren is, maar niet als dat vaker of zelfs te vaak gebeurt. De discussie van 13 april jl. was niet de eerste discussie over dit onderwerp. Vorig jaar, 29 september 2020, is er een interpellatiedebat geweest met de wethouder. Ook toen ging het over informatievoorziening. Ik zei toen als fractievoorzitter van D66 Amersfoort het volgende: ‘De wethouder geeft duidelijk aan dat dit niet goed is gegaan. – D66 zegt nu niet dat dit niet kan. De wethouder heeft toegegeven dat hij iets heeft gedaan wat niet goed is gegaan. Dit mag niet nogmaals gebeuren. De wethouder heeft aangegeven dat dit niet weer gaat gebeuren. D66 zal het dossier altijd kritisch volgen’.

Dat de informatievoorziening niet altijd volledig is geweest in het project Westelijke Ontsluiting is helder. De onjuistheid daarvan heb ik meermaals zowel in debatten als interne gesprekken aangegeven. In de afweging over wel/niet steun geven aan het terugtreden van de wethouder, heeft het principe voor mij zwaarder gewogen dan het laten bestaan van een situatie in het laatste jaar voor de verkiezingen. Ik spreek namens de fractie als ik zeg, dat wij opnieuw hoopvol zijn over het vlot trekken van dit project en dat we kritisch zullen blijven op een goed en helder proces.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met de fractie.

 

Tyas Bijlholt

Fractievoorzitter D66 Amersfoort

Deze blog wordt zeer binnenkort ook gestuurd naar alle leden van D66 Amersfoort.