Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 juni 2021

D66 stelt vragen over extra gelden jeugdzorg

Het nieuws over de extra gelden voor de jeugdzorg kan bijna niemand ontgaan zijn. Er moeten de komende jaren miljarden euro’s meer naar de jeugdzorg. Dat is de uitkomst van een arbitragezaak die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) had aangespannen tegen het kabinet. Onlangs heeft ook een Commissie van Wijzen uitspraak gedaan in een arbitragezaak tussen het Rijk en VNG over de jeugdzorg.

Het eerste punt van deze uitspraak is: het Rijk dient voor 2022 het feitelijke tekort op de uitgaven voor de jeugdzorg te compenseren. Een totaalbedrag van 1,56 miljard als basis.

 

Vraag 1: Is bekend hoeveel hiervan naar Amersfoort gaat? Indien ja, hoeveel is dat? Indien nee, wanneer verwacht u dat daar meer over bekend is?

Vraag 2: Is bekend of het bedrag als specifieke of algemene uitkering wordt verstrekt? Is het hele budget bedoelt om eerdere tekorten op te vangen of komen er nieuwe taken bij?

Deze uitspraak maakt nogmaals duidelijk dat het Rijk de gemeentes tot op heden te weinig financiering mee heeft gegeven bij de decentralisatie in 2015. Amersfoort heeft de toegang en kwaliteit van zorg altijd op peil gehouden. Financiering hiervan heeft veel gevraagd van de reserves en is deels ten laste gegaan van de andere beleidsterreinen.

Vraag 3: Is in beeld te brengen hoeveel de kosten voor de jeugdzorg in Amersfoort de budgetten oversteeg? En daarnaast welk deel daarvan niet binnen de rijksvergoedingen voor het sociaal domein zijn opgevangen. M.a.w. hoeveel budget is ten koste gegaan van andere gemeentelijke taken en opgaven?

Vraag 4: Hoeveel is er sinds 2015 vanuit de reserves bijgedragen aan de uitgaven voor jeugdzorg?

Vraag 5: Wat betekent de compensatie met terugwerkende kracht voor de reserves waaruit is onttrokken sinds 2015?