Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 juli 2021

Algemene beschouwingen (6 juli 2021)

Onderstaande tekst is op dinsdag 6 juli uitgesproken door Tyas Bijlholt tijdens de Algemene beschouwingen:

Iedereen vrij laten en niemand vallen. Is Amersfoort een toegankelijke stad? Die vraag stellen wij als D66 Amersfoort met regelmaat in de fractie. Mijn fiets is mijn belangrijkste vervoermiddel. Al mijn hele leven. Ik kom uit een gezin waar mijn vader bij de NS heeft gewerkt en waar er geen auto was. Met vier kinderen in huis is dat uitstekend te doen in Amersfoort. Ik fiets dagelijks door de stad. Naar onder andere mijn werk, het gemeentehuis en de voetbal. Als keientrekker woon ik hier nu 27 jaar en zie ik de stad groeien en ontwikkelen. Zo zwom ik altijd in het sportfondsenbad waar nu woningen komen. Woningen die zo hard nodig zijn in de stad, van middeldure huurwoningen waar wij als D66 ons altijd hard voor maken, maar ook de nodige sociale huurwoningen en koopwoningen. En de duizenden appartementen in de Hoef zijn broodnodig. Wonen, wonen, wonen is het motto en dat moet de focus blijven de komende jaren. Dat betekent een toegankelijke stad waar iedereen kan wonen ongeacht waar je vandaan komt, wat voor werk je doet of waar je wilt wonen. Amersfoort is wat D66 betreft een toegankelijke stad voor iedereen, een stad waar geen denkbeeldige muur omheen moet staan. Als D66 Amersfoort vinden wij dat iedereen welkom is in Amersfoort ongeacht waar je vandaan komt.

Dagelijks fiets ik ook op de Stadsring en ook die mag toegankelijker worden voor de voetgangers en fietsers, vinden wij als D66. Wat ons betreft gaan we de stad inrichten voor de voetganger op 1 en de fietser op 2. En daar waar ons fractielid Dirk-Joost van Hamersveld al 30 km-zones heeft voorgesteld,  is dat nog maar een begin van het nieuwe mobiliteitsbeleid van D66. Ook een autoluwe Stadsring juichen wij van harte toe!

De Kadernota laat zien dat we blijven inzetten op samen aan de slag te gaan met duurzame groei. De titel van het coalitieakkoord. Corona heeft veel van de stad en de dorpen gevraagd. Maar de veerkracht van ons allemaal is bijzonder. Dat betekent wat D66 betreft we door moeten gaan met toegankelijk maken van een toekomstbestendige stad en dorpen voor iedereen en voor de volgende generaties. Het zaaien is begonnen met de vele ambities op duurzaamheid, we verwachten als D66 dat er de komende jaren kan worden geoogst. En zo duurzaamheid toegankelijk te maken voor iedereen, of je in het Soesterkwartier woont of in Vathorst; iedereen moet in betaalbaar en toekomstbestendig Amersfoort kunnen leven. U kan begrijpen dat wij als D66 Amersfoort erg trots zijn op Elisabeth Groen. Een burgerinitiatief dat gerealiseerd is en extra groen toegevoegd aan de stad. Chapeau voor de stichting en de vele vrijwilligers.

De slogan van D66 is dat we iedereen vrijlaten, maar niemand vallen. Dat betekent dat we blij zijn dat integraal wordt gekeken naar de begroting en dus ook naar het sociaal domein. Wat betreft D66 moeten we nog meer inzetten op preventie. Wij willen mensen zelfredzaam maken en dat betekent inzetten op onderwijs. Dat betekent inzetten op sport en cultuur en dat voor iedereen toegankelijk maken. Wij zien dit als oplossingen om de groeiende uitgave van het sociaal domein te verminderen. Maar ook mensen naar werk begeleiden is van groot belang voor de betaalbaarheid van het sociaal domein. Een aantrekkelijk vestegingsklimaat voor kleine en grote bedrijven, en start-ups. We zien met belangstelling het komende jaar tegemoet met de rol van de ROM. Maar maak ook de koppeling nog meer met het onderwijs. We zijn als Amersfoort onderwijsstad van het jaar. Als D66 zijn we trots op de scholen, de MBO en het HBO wat ons betreft zouden we een nog grotere rol kunnen spelen in het aantal opleidingen die hier zijn gehuisvest. Vorige week dinsdag was dat één van de onderwerpen waarover werd gesproken tijdens het koffiemomenten voor inwoners met raadsleden.

Voorzitter, de Kadernota laat een degelijk financieel beleid zien. Wij ondersteunen dat als D66, maar we vinden wel dat we ons moeten voorbereiden op een toekomst waarin de lasten niet worden doorgeschroven. Daarom verwachten we van het college dan ook bij de begroting verschillende maatregelen die zorgen voor een financieel solide beleid. Want het weerstandsratio op 1 is aan de karige kant, zullen we maar zeggen.

Voorzitter, ik rond af.  U bent gewend dat ik nog iets zou zeggen over het coffeeshopbeleid. Kort daarover, het gaat goed en het werd tijd dat er weer zeven coffeeshops te vinden zijn in Amersfoort. Maar daar wil ik niet mee eindigen. Voorzitter, ik wil eindigen met de festivals in Amersfoort. Mijn fractie roept het college op, na deze coronaperiode die niet makkelijk is geweest voor de inwoners, een festival te organiseren om het nieuwe normaal te vieren, want een feestje verdient onze stad en dorpen wel!