Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 4 september 2021

Stel je verkiesbaar als kandidaat-raadslid

Beste leden van D66 Amersfoort,

De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan: op 16 maart 2022 is het zo ver. Wij, het bestuur van de Amersfoortse D66 afdeling, zijn op zoek naar nieuwe kandidaten die D66 in de gemeenteraad willen vertegenwoordigen. Lees onderaan de pagina de belangrijke data. Zo staat er op woensdag 10 november een AAV gepland.

Hier vind je het profiel van en de formele eisen aan het kandidaat raadslid. Je kan op de website altijd de informatie teruglezen.

De officiële termijn om je aan te melden is van 1 september tot en met 30 september (23.59 uur). De aanmeldprocedure is heel eenvoudig.

Kandideren kan via MijnD66. Door te klikken op deze link https://www.mijnd66.nl/EVoting/MemberListFunction kun je je kandideren. Kandidaatstelling kan ook door in te loggen op MijnD66.nl en onder het kopje ‘stemmingen’ naar ‘stel je kandidaat’ te gaan.

Als je nog vragen hebt rondom de aanmeldprocedure is een belletje of mailtje aan onze secretaris Erik Dolfing voldoende: secretaris@d66amersfoort.nl.

Als je vragen hebt over het raadswerk kun je contact opnemen met de voorzitter, Bart Huydts, bhuydts@kpnmail.nl. Of onze fractievoorzitter Tyas Bijlholt, TLW.Bijlholt@amersfoort.nl. Ook kun je contact opnemen met onze talentscout, Bertien Houwing, A.Houwing@casema.nl. Zie de telefoonnummers in de e-mail.

Het proces

1. Officiële aanmelding via de bijgesloten link.

Van 1 tot en met 30 september kunnen kandidaten zich aanmelden via de speciale link.

2. Gesprek met de Lijst Advies Commissie.

Het LAC bestaat uit:

– Jacqueline Sweerts (raadslid Gooise Meren, eigenaar InterZin, adviesbureau voor onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg).

– Hans Mieras (D66 bestuurslid Regio Utrecht, portefeuille opleiding en talentontwikkeling, interim projectleider, momenteel hoofd ‘team projecten’ Gooise Meren).

– Laura Meijer (raadsadviseur en plaatsvervangend griffier Ermelo).

– Pim van den Berg (eigenaar Advies ETR/Energie Transitie Regie, bestuurder Lateifonds, projectontwikkeling).

– Bart Huydts, voorzitter LAC, (voorzitter D66 Amersfoort, directeur ArtEZ Business Centre, ArtEZ Hogeschool voor de kunsten )

Het LAC nodig alle kandidaten uit voor 2 gesprekken (per gesprek 45 minuten), die na elkaar plaats vinden. Een gesprek focust op de politieke geschiktheid, het andere op de sociale competenties.

Tussen 2 en 21 oktober zullen de gesprekken plaats vinden. Dat kunnen ochtenden, middagen of avonden zijn. Ook op zaterdag hebben we een aantal plekken ingepland. We vragen van de kandidaten enige inschikkelijkheid.

3. Concept kandidatenlijst

Na alle gesprekken presenteert het LAC op 26 oktober een concept kandidatenlijst met een rangorde van de 19 plekken: 2 tot en met 20 (nummer 1 is voor onze lijsttrekker Tyas). Deze lijst wordt gepresenteerd aan alle leden.

4. Presentatie

Na de vaststelling van het verkiezingsprogramma (meteen na de AAV van 10 november waar we alle amendementen op het concept verkiezingsprogramma behandelen) is er een aparte ledenbijeenkomst gepland waar alle 19 kandidaten zich kunnen presenteren. Dat doen we op woensdag 17 november.

5. Leden stemmen & definitieve lijst

Op 15 november opent de digitale stemming voor de leden. Zij kunnen de kandidaten nog hoger of lager op de lijst plaatsen. Op 28 november sluit de stemming en op 3 december presenteert het bestuur de definitieve kandidatenlijst.

6. Campagne voor de gemeenteraadsverkiezing

Vanaf het moment dat de kandidaat definitief een plek heeft op de lijst word hij/zij actief lid van de Campagne commissie.

De data in een notendop:

Van 1 tot en met 30 september 23.59
Kandidaatstelling gemeenteraadslid
Begin oktober
Publicatie concept verkiezingsprogramma
Van 2 tot en met 21 oktober
Gesprekken met de Lijst Advies Commissie
Op 26 oktober
concept kandidatenlijst (no 2-20)
Op 27 oktober tot 23.59
Deadline amendementen op verkiezingsprogramma
Op 10 november
AAV: amendementen op het verkiezingsprogramma
Van 15 tot en met 28 november 23.59
Digitale stemming door leden m.b.t. kandidatenlijst
Op 17 november
Ledenbijeenkomst: persoonlijke presentatie kandidaten
Op 3 december
Presentatie definitieve kandidatenlijst