Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 februari 2010

Hoorzitting over nieuwe wethouders

<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> D66 Amersfoort wil dat de gemeenteraad de mogelijkheid krijgt om voorgedragen wethouders, voordat zij worden benoemd, tijdens een openbare hoorzitting te ondervragen. ,,Op die manier kunnen alle partijen in de…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 15 februari 2010

Motie nachtbussen Amersfoort Noord

De laatste tijd hebben er een aantal delicten plaatsgevonden in Park Schothorst, welke het gevoel van onveiligheid bij de uitgaande jeugd maar ook de omwonenden hebben verhoogd. Nachtbussen kunnen van nut zijn om de veiligheid te verhogen op uitgaansavonden, al moeten de problemen zelf natuurlijk goed aangepakt worden door de daartoe bevoegde instanties zoals de politie. …

Bekijk nieuwsbericht

Amendement Theater De Lieve Vrouw

Dit amendement is ingediend samen met de PvdA en de VVD op 10 november 2009, en is aangenomen met 35 stemmen voor en 3 tegen.Overwegende datHet college voorstelt 10 miljoen te bezuinigen per 2010Het college als vooruitzicht heeft geschetst dat de komende jaren op nog meer bezuinigingen moet worden gerekendCultuur een substantiële bijdrage levert aan het vestigingsklimaat…

Bekijk nieuwsbericht

Interpellatie theater De Lieve Vrouw en uitvoering amendement

Bij de begrotingsbehandeling op 10 november 2009 is een amendement van JA aangenomen m.b.t. Stichting Theater De Lieve Vrouw. Met dit amendement werd bewerkstelligd dat de geplande bezuiniging van €40.000,-- werd teruggedraaid. Het voorstel m.b.t. de toevoeging aan het eigen vermogen (eenmalig €100.000,--) bleef ongewijzigd.Nu blijkt dat het College het raadsbesluit niet uitvoert. Sterker nog, de Lieve Vrouw wordt…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 11 februari 2010 dinsdag 9 februari 2010 donderdag 4 februari 2010

Schriftelijke vragen van het raadslid Van den Berg (JA/D66) inzake het mogelijk korten op het onderhoud van schoolgebouwen

Volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) geven gemeenten 300 miljoen euro minder uit aan onderhoud en bouw van schoolgebouwen dan dat zij van het Rijk ontvangen. Scholen doen daarom zelf noodinvesteringen in hun gebouwen, terwijl dat geld eigenlijk bedoeld is voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. In andere gevallen leidt het korten op…

Bekijk nieuwsbericht